Aarhus udpeger projektdirektør for Kongelunden

I december sidste år blev Vision Kongelunden lanceret af borgmester Jacob Bundsgaard sammen med Salling Fondene og Henrik Lind Invest, der er partnere på det ambitiøse projekt med en samlet potentiel donation på 500 mio. kroner. Den nye projektdirektør skal opbygge og lede en dedikeret projektorganisation, der sammen med resten af kommunen og de mange interessenter kan løfte et projekt af denne strategiske vigtighed og kompleksitet.

Trine Ribergaard Skammelsen kommer fra en stilling som plan- og byggechef i Silkeborg Kommune, hvor hun har været siden 2017. Tidligere har hun blandt andet været chef for Bystrategisk Stab i borgmesterforvaltningen i Odense Kommune samt afdelingschef og medindehaver af den private rådgivningsvirksomhed Bascon A/S, der siden er blevet en del af COWI. Trine har beskæftiget sig med ledelse af byudvikling siden 2005 og har været med til at søsætte en række store projekter som Østre Havn i Aalborg, Musicon i Roskilde, Bassin 7 i Aarhus og Søfronten i Silkeborg.

Trine Ribergaard Skammelsen er uddannet urban designer, cand. polyt. fra Aalborg Universitet og arkitekt fra Arkitektskolen i Barcelona. Hun har siden gennemført lederuddannelse og er i gang med en MBA på Aarhus Universitet.

Trine Ribergaard Skammelsen er blevet valgt på baggrund af sine kompetencer inden for projektudvikling og byudvikling og sin evne til at begå sig i et politisk system, samarbejde med mange interessenter og være en drivende kraft i en udvikling, der også kan omsættes i en kommunal praksis. Hun har et bredt forankret netværk til fonde, erhvervsliv og foreninger og kan i kraft af sine kompetencer bidrage til at skabe synlighed og fælles retning i projektet.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Med ansættelsen af Trine Ribergaard Skammelsen får vi en stærk, dynamisk og visionær projektdirektør til at stå i spidsen for et af de mest spændende og vigtige rekreative områder i landet. Ambitionerne for Kongelunden er tårnhøje, og det er derfor helt afgørende, at vi nu har fundet en projektdirektør, der kan begå sig sikkert i grænselandet mellem de mange kommunale interesser, brugerne og foreningerne i området, borgere, erhvervslivet, sponsorer og donorer. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Trine”.

Privat er Trine Ribergaard Skammelsen bosiddende på Frederiksbjerg i Aarhus med sin familie. Hun har i årevis været engageret i byudviklingen i Aarhus ligesom hun har et livslangt engagement i idrætsliv og civilsamfund. Hun er aktiv medlem i AGF. Hendes børn spiller fodbold og basket og er tilknyttet ESAA, Elitesportsakademi Aarhus.