Tomas Bjørn Pedersen modtager Aarhus Kommunes Handicappris for 2019

Aarhus Kommune uddeler hvert år en særlig pris for at anerkende en lokal ildsjæl, der udvikler konkrete tiltag målrettet mennesker med handicap, en virksomhed, der ser potentialet i at ansætte medarbejdere med handicap, en forening, der har igangsat aktiviteter for mennesker med handicap eller et byggeri, hvor der er tænkt på tilgængelighed for mennesker med handicap.

Med prisen ønsker Aarhus Kommune at fremhæve de gevinster, der opnås ved at inkludere mennesker med handicap i alle aspekter af det levede liv – både politisk, socialt, økonomisk, arbejdsmæssigt og kulturelt.
Ved et arrangement på Aarhus Rådhus den 28. januar fik Tomas Bjørn Pedersen overrakt prisen af borgmester Jacob Bundsgaard.

Tomas Bjørn Pedersen er grunden til at flere børn med autisme er inkluderet med succes i den lokale folkeskole eller daginstitutioner som en del af ABA-investeringsprojektet i Aarhus Kommune. ABA er en forkortelse for Applied Behavior Analysis – på dansk “Anvendt Adfærdsanalyse”. Det er en intensiv, autisme-pædagogisk metode med fokus på udvikling, selvstændighed og inklusion. ABA er en forholdsvis ny metode i Danmark – det første barn startede i et ABA-forløb i 1999. Tomas Bjørn Pedersen er formand i ABA-foreningen Østjylland.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”ABA-projektet i Aarhus Kommune er et unikt projekt, hvor der samarbejdes på tværs af magistratsafdelinger med det enkelte barns behov i centrum. Der gives relevant og korrekt støtte til barnet, fagpersonale på skolen og forældrene - og alle samarbejder. Det er en succeshistorie om inklusion. Tomas er en sand ildsjæl og fortjener en kæmpe tak og stor anerkendelse.”

Aarhus Kommunes Handicappris består af en pengepræmie på 5.000 kr. og et diplom.

Komiteen bag handicapprisen består af Ella Petersen fra Cabi, Kresten Vendelboe fra LO Aarhus, Lars Davidsen, Kulturchef i Aarhus Kommune, Finn Amby, formand i Aarhus Kommunes Handicapråd, Mette Bjerre, medlem af Byrådet og næstformand i Aarhus Kommunes Handicapråd og Peter Bach-Nielsen formand for Danske Handicaporganisationer Aarhus.

Komitéen har i sin nominering lagt vægt på, at alle nominerede har gjort en stor og vedholdende indsats for alle aspekter af det levede liv for mennesker med handicap og deres familier.