Opbakning til at trække fogedforbud i Kongsgårdsagen

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: 

”Jeg glæder mig over, at Jette Skive vil imødekomme det ønske, et stort flertal i Aarhus Byråd har om at dokumentaren om forholdene på Kongsgården skal vises. Min anbefaling er, at hun hurtigst muligt træffer beslutningen. Det er hendes beslutning, om der skal søges en permanentgørelse af fogedforbuddet. Byrådet har allerede tilkendegivet sin holdning i og med at 29 af 31 byrådsmedlemmer bakker op om en offentliggørelse. Jette Skive har således både byrådets og min opbakning til at undlade at søge fogedforbuddet opretholdt.”