Hjælp til iværksættere i corona-klemme

Da finanskrisen ramte Aarhus i 2008-09 var der et fald i nye iværksættere på over en tredjedel, og der var et tilsvarende fald i antallet af arbejdspladser, som blev skabt i de nye virksomheder. Et lignende fald tegner sig som følge af corona-krisen.

I forlængelse af et møde mellem borgmester Jacob Bundsgaard og en række af byens startups og investorer er det derfor aftalt, at der straks nedsættes et hurtigt arbejdende partnerskab, der skal igangsætte en række tiltag, som kan hjælpe de nye virksomheder.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Der er kommet en række gode hjælpepakker til iværksættere. Dem skal vi sørge for kommer ud til aarhusianske iværksættere. Vi skal desuden hjælpe iværksættere over de bump, som de er stødt på som følge af corona-krisen. Nogle af dem stod overfor at skulle rejse kapital eller lancere deres produkt på markedet, og de fik det lige pludseligt svært.”, siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

Vi skal også inspirere og hjælpe flere i gang med at etablere egen virksomhed. Coronakrisen har vist os nye muligheder inden for blandt andet tech, e-handel og grøn omstilling. Mange aarhusianske iværksættere har vist, at de er rigtig gode til at gribe de muligheder, der opstår i nye tider. Det potentiale skal vi udnytte, og derfor får partnerskabet også til opgave at inspirere til de nye muligheder.”

Det nye partnerskab vil blive ledet af Mai Louise Agerskov, adm. direktør for INCUBA, og det vil bestå af repræsentanter fra startup- og investor-miljøet i Aarhus.

Mai Louise Agerskov siger: ”Corona-krisen har været hård ved mange startups. For mange stoppede muligheden for nye investeringer og lanceringer af nye produkter fra den ene dag til den anden. Som nystartet virksomhed har man ikke opsparet likviditet til at stå i mod med. Jeg mærker dog en spirende optimisme og tro på, at nye tider også kræver nye løsninger – og det giver også nye muligheder for startups.

Om partnerskabets arbejde siger Mai Louise Agerskov desuden: ”Startups skal nemt og hurtigt kunne få adgang til den rette viden og det rette netværk i en tid, hvor udfordringer, tilbud og hjælpepakker ændrer sig fra uge til uge, og så skal de gode cases og miljøet i Aarhus gøres synlige for investorer. Her har vi et uudnyttet potentiale, som kan hjælpe iværksættere med behov for kapital.”

Grønne iværksættere i ekstra fokus

Iværksættere med løsninger til den grønne omstilling får et særligt fokus i den fokuserede indsats.

Aarhus Kommune har allerede fremrykket investeringer for at afbøde konsekvenserne af corona-krisen. Det er gjort med et fokus på investeringer i bæredygtighed og grøn omstilling. På den måde fik vi en dobbelt gevinst af at fremrykke investeringerne, da det både holder hånden under økonomien og bidrager til den grønne omstilling. På lignende vis vil jeg tage initiativ til, at vi også får et særligt fokus på at hjælpe iværksættere, som har bæredygtige løsninger, der samtidig hjælper Aarhus med at nå sine klimamål.”, siger Jacob Bundsgaard.

Borgmesteren har taget initiativ til en indstilling om at etablere en kommunal investeringspulje, som kan hjælpe grønne iværksættere med udvikling, test og demonstration af nye grønne løsninger.

Ros fra Danmarks Iværksætterforening

Initiativet om at hjælpe iværksættere, som er kommet i corona-klemme, bliver rost af Danmarks Iværksætterforening:

Tidligere kriser har vist, at det bliver mere udfordrende at være iværksætter. Man skal kæmpe ekstra meget for at få sine ordrer – og at hente finansiering til vækst. Derfor er det stærkt, at der bliver rykket sammen i bussen om at hjælpe iværksættere, som enten er ramt af udfordringer i corona-krisen eller kan se muligheder i den nye situation, som coronaen har skabt i markedet”, siger bestyrelsesformand i Danmarks Iværksætterforening Peter Kofler.