Kultur og natur gør Aarhus til en god by

Aarhus Byråd har en målsætning, der lyder ”Aarhus er en god by for alle”. Og hvordan går det så med det? Faktisk rigtig godt. Det viser en ny undersøgelse, som analysefirmaet Epinion har gennemført for Aarhus Kommune.

30 pct. af de adspurgte borgere mener ”i meget høj grad”, at Aarhus er en god by for dem, mens 49 pct. svarer ”i høj grad”. Omregnes spørgsmålet til en temperatur-score giver det en samlet målopfyldelse på 77 point ud af maksimalt 100. Tallene er på niveau med tilsvarende målinger i både 2016 og 2018.

Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig over undersøgelsen: ”Vi ser atter, at det er byens mange kulturtilbud og rekreative muligheder, der betyder allermest for aarhusianerne – og så ser vi, at mange nævner byens atmosfære, gode størrelse, muligheder, byliv, shopping og studieliv som de helt store kvaliteter. Således bliver undersøgelse en påmindelse om, hvor meget vi netop nu savner byens fascinerende liv og fællesskaber – og den vil anspore os til hurtigst muligt at genskabe hverdagen, når coronaen er under kontrol.”

Undersøgelsen viser, at borgernes begejstring over byen er stort set ens uanset køn, alder, herkomst, handicap/sygdom, geografiske områder, uddannelsesniveau og beskæftigelse.

Borgerne peger især på trafikale forhold, når de skal vurdere, hvordan Aarhus kan gøres bedre for dem, og buddene varierer fra de meget generelle benævnelser (”bedre infrastruktur”, ”bedre offentlige transportmuligheder”) til mere specifikke løsningsforslag.

I alt er der indsamlet spørgeskemabesvarelser for 4306 borgere med bopæl i Aarhus Kommune. Heraf er 879 af borgerne bosat i udsatte almene boligområder, hvilket også sikrer valid indsigt i adfærd og opfattelser for denne målgruppe. Svarene er indsamlet i år inden corona-epidemien brød ud.

Se undersøgelsen i fuld ordlyd