Vision Kongelunden: Højdepunkterne det næste år frem

Vision Kongelunden er et kæmpe projekt, og højdepunkterne i tidsplanen for projektets første år er nu på plads. Der skal gennemføres en række analyser af bl.a. miljø, mobilitetsadfærd og partnerskabsformer. For offentligheden er det mest interessante nok, at det første borgermøde gennemføres 8. juni, og at efterårets involveringsproces bliver kombineret med en visionskonkurrence.

”Vi fortæller mere om visionskonkurrencen lige inden sommerferien, så følg med i pressen. Men jeg kan allerede nu sige, at vi ikke med denne indledende konkurrence skal have fastlagt præcise fysiske rammer. Vi skal derimod have åbnet op for mulighederne. Derfor ønsker vi at invitere kreative kræfter til med ord og ikke mindst billeder at beskrive ideer og forslag” siger Trine Ribergaard Skammelsen, Kongelundens projektdirektør.

Hun fortæller videre: ”Arkitekter er dygtige til at billedgøre og udvikle ideer, så vi håber at mange vil deltage. Vi håber også, at de vil se på nye konstellationer og orientere sig i, hvilke sportsklubber, mobilitetsentusiaster, idrætsforeninger, community-builders og eventmagere rundt omkring i landet, der har vist, at de kan få ting til at leve”. Der forventes at være en præmiesum på et sted mellem en halv og én million kr.

Visionskonkurrencen forløber sammen med en involveringsproces, hvor der skal afholdes borgermøder og ske samskabelse, byvandringer og formidling i Kongelundens rum sammen med borgere og foreninger. Det første borgermøde gennemføres 8. juni. Det afholdes virtuelt.

Der forberedes samtidig en filmproduktion, der med droneoverflyvninger beskriver de forskellige steder i Kongelundens store område. Udover droneoverflyvninger interviewes 25 aarhuspersonligheder om, hvad Kongelunden betyder for dem. De 25 personer kontaktes i løbet af maj, og deres input kommer til at ligge som en speak på filmen.

”Vi er i god dialog med de daglige brugere i form af områdets idræts- og sportsaktører. Nu glæder vi os til også at komme i nærmere dialog med fællesråd, erhvervs- og turismeaktører – og med Aarhusianerne i almindelighed. Tænk engang, at vi har muligheden for at udvikle så stort et område til et sammenhængende netværk af moderne sportsfaciliteter, venues, parker, naturlommer, klatreparker – og naturligvis et smukt og banebrydende stadion”.

FAKTABOKS: HØJDEPUNKTER FRA TIDSPLAN

Højdepunkter fra tidsplanen det næste år frem:

 • Første offentlige borgermøde (virtuelt) >> 8 juni kl. 16
 • Filmproduktion med dronebilleder og interviews af 25 Aarhus personligheder >> Forventet offentliggørelse i løbet af juni
 • Visionskonkurrence >> Udbydes til sommer, gennemføres september-oktober
 • Borgermøder, udviklingsmøder, vandringer og events i Kongelundens rum >> Juli-november, følg med på hjemmeside
 • Forventet konference om sport, idræt og events i Kongelunden >> Oktober 2020
 • Beskrivelse af organisations- og driftsmodel for området nærmest Atletion >> Februar 2021
 • Bygherrerådgivning, udfærdigelse af konkurrenceprogram >> April 2021
 • Forundersøgelsen forventes afsluttet >> Juni 2021
 • Forventet rådgiverudbud af samlet udviklingsplan (fysik, arkitektur, økonomi, indhold) >> August 2021
 • Løbende: Møder med områdets brugere, fællesråd og interessenter

Følg med på Facebooksiden Kongelunden Aarhus og på www.kongelunden.aarhus.dk

Kongelundssekretariatet  lancerer i samarbejde med Stadsarkivet et historieformidlingsprogram, der vil fortælle historien om alle stederne i Kongelunden. Første etape bliver historien om Aarhus Idrætspark med begyndelse på Grundlovsdag. Undervejs inddrages borgernes egne historier og billeder – og de største øjeblikke i Kongelundens historie bliver udvalgt.


FAKTA: DEN POLIITSKE STYREGRUPPE

Kongelundsprojektet er forankret i et projektsekretariat under en politisk styregruppe bestående af:

 • Jacob Bundsgaard, borgmester
 • Bünyamin Simsek, Rådmand for Teknik og Miljø
 • Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og Borgerservice
 • Jens Bjerg Sørensen, Bestyrelsesformand Salling Fondene
 • Henrik Lind, Ejer af Lind Invest


HVAD ER VISION KONGELUNDEN

Vision Kongelunden handler om udvikling af det største sammenhængende storbynære rekreative område i Danmark. Der skal bl.a. bygges et nyt, smukt og banebrydende stadion. Salling Fondene og Henrik Lind bidrager med i alt 500 millioner. Geografisk dækker Kongelunden området fra Tivoli Friheden i nord til Varna og den uendelige bro i Syd – i alt et område på størrelse med Tiergarten i Berlin.

Kontakt: Projektdirektør, Trine Ribergaard Skammelsen: 30554788 / strk@aarhus.dk