Aarhus Kommune fremrykker betalinger for at hjælpe virksomheder

Den nye frivillige ordning indføres for at understøtte den indsats, regeringen allerede har sat i gang for at hjælpe de firmaer, der er presset af den manglende aktivitet i kølvandet af corona-virussets indtog i Danmark.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Der kommer heldigvis en tid bagefter det her, og vi har både som kommune og som mennesker en forpligtigelse til at hjælpe alle dele af samfundet igennem bedst muligt. Det gælder også de virksomheder, der allerede nu begynder at blive pressede af den nedbremsning, som er i gang. Her kan vi som kommune hurtigt sikre dem bedre likviditet ved at indføre straks-betaling og ad den vej være med til at afbøde de økonomiske konsekvenser af corona-virus. Derfor vil vi gøre det og straks sætte det i værk!”

Konkret betyder beslutningen, at Aarhus Kommune ændrer betalingsbetingelserne fra 30 dage til straks for de leverandører, der måtte ønske det, så at betalingen fremrykkes, og betales når fakturaen er godkendt.

Fakta

Fakturerer opererer normalt med en betalingsfrist på 30 dage og for nogle vedkommendes helt op til 60 dage. Med det nye tiltag kan Aarhus Kommunes leverandører få suspenderet betalingsfristen, hvis de kontakter kommunen. Herefter vil betalingen ske straks, efter fakturaen er godkendt i henhold til Aarhus Kommunes principper.

Rentetilskrivning samt rykkere og rentenotaer vil kunne fremsendes efter de normale betalingsbetingelser for Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har på nuværende tidspunkt ca. 19.500 ubehandlede fakturaer svarende til kr. 470 mio. fordelt på 2.500 leverandører.  Aarhus Kommune modtager ca. 600.000 fakturaer årligt.

Leverandøren der har ønske om at få fremrykket betalingsbetingelserne, kan kontakte Aarhus Kommune på betalinger@ba.aarhus.dk

For yderligere information henvises til Aarhus Kommunes hjemmeside http://www.aarhus.dk/fremrykning

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan Leder af Finans- og Bogholderi Rikke Lilleris Nielsen kontaktes på telefon 41854603 og Finans- og Økonomistyringschef Jan Trosborg på 89402150