Aarhus Kommune sætter gang i investeringer for op til 300 mio. kr

For at holde hånden under det lokale erhvervsliv og imødegå økonomisk afmatning som følge af coronavirus sætter Aarhus Kommune gang i en række ekstraordinære initiativer med en ramme på op til 300 mio. kr. Tiltaget er en del af Aarhus Kommunes bidrag til at sikre, at den akutte krise ikke fører til et længerevarende økonomisk tilbageslag i samfundet.

300 mio. kr. skal sættes i spil hurtigst muligt. Det er essensen i den lyn-indstilling om aktiv erhvervsindsats, som Magistraten i Aarhus Kommune skal behandle mandag morgen for at bidrage til at afbøde de negative konsekvenser af coronavirus.

Allerede i starten af ugen meldte Aarhus Kommune ud, at der skulle arbejdes på indstilling om aktiv erhvervsindsats. Takket være en hurtig koordineret indsats på tværs i kommunen er en fælles indstilling fra alle kommunens magistratsafdelinger blevet klar på rekordtid og er netop blevet offentliggjort.

De centrale elementer er:

 • fremrykning af investeringer uden betaling af den normale interne rente,
 • månedlig opfølgning på, at der eksekveres,
 • prioritering af interne og eksterne ressourcer til eksekvering,
 • der indledes med det samme en dialog med håndværkererhvervene om eventuelle tiltag, der kan fremme hurtig igangsætning af anlægsarbejder. Det kan fx være dispensation fra politikken om fagentrepriser i konkrete tilfælde indtil videre, hvis det fremmer hurtig eksekvering
 • midlertidig dispensation til Børn og Unge til opførelse af dagtilbud, hvis der i prognosen forventes et behov i et område inden for en 5-års periode
 • Byrådet tiltræder en mulighed for at trække på den finansielle egenkapital med op til 300 mio. kr. med baggrund i den helt ekstraordinære situation

Samtidig får Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne til opgave inden udgangen af april at komme med en indstilling med forslag til investeringer for op til 300 mio. kr., der kan iværksættes inden for en relativt kort tidshorisont.

Vægten skal være på initiativer til fremme af den grønne omstilling, og herudover afsættes ekstra midler til bygningsvedligeholdelse og genopretning samt til øget byggesagsbehandling, lokalplanlægning m.v.  Samtidig lægges op til, at byrådet skal følge udviklingen og tilkendegive, at byrådets er indstillet på at gøre det, der skal til for at afbøde de økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser af coronavirus.

Tiltagene kommer i forlængelse af et fælles initiativ i Business Region Aarhus, hvor alle kommuner har givet tilsagn om bl.a. at ville holde udvalgte genbrugspladser åben for erhverv, straksbetale fakturaer for at skabe likviditet i virksomhederne, fastholde almindelig drift ift. byggesagsbehandling og vurdere mulig fremrykning af anlægsprojekter og mindre vedligeholdelsesarbejder.

Bag den fælles indstilling om aktiv erhvervsindsats står:

 • Borgmester Jacob Bundsgaard (S)
 • Rådmand Kristian Würtz (S)
 • Rådmand Thomas Medom (SF)
 • Rådmand Bünyamin Simsek (V)
 • Rådmand Jette Skive (DF)
 • Rådmand Rabih Azad-Ahmad (R)

Aarhus Kommune har netop åbnet en særlig erhvervs-indgang med initiativer og råd i forbindelse med corona-krisen:

https://www.aarhus.dk/information-om-coronavirus/til-dig-og-din-virksomhed/