Ansatte i Aarhus Kommune vil udvise øget fleksibilitet og smidighed

Som det hedder i fælleserklæringen fra KL og Forhandlingsfællesskabet, er det vigtigt, at de kommunale opgaver fortsat varetages for at sikre, at samfundet som et hele kommer bedst muligt igennem den ekstraordinære situation.

I tråd med det er Den Kommunale Fællesrepræsentation i Aarhus (DKF), AC og Aarhus Kommune meget opmærksomme på situationens alvorlige karakter. Der kan også i Aarhus Kommune blive behov for øget fleksibilitet og smidighed, herunder at nogle medarbejdere midlertidigt flyttes til andre opgaver i kritiske funktioner (eller opgaver relateret hertil) på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder end normalt.

Stadsdirektør og leder af Kriseledelsen i Aarhus Kommune Niels Højberg: ”Jeg er rigtig glad for, at vi i Aarhus Kommune sammen med de faglige organisationer har fundet en god lokal løsning, som sikrer os større fleksibilitet, hvis situationen spidser til. Den forståelse, vi nu har, er et godt bidrag til, at vi også under resten af det her forløb kan opretholde vores kritiske driftsfunktioner og tage godt og sikkert hånd om de af kommunens borgere, som har brug for vores hjælp. Samtidig har vi med aftalen fokus på i videst muligt omfang at tage individuelle hensyn til medarbejdere, der står i en særlig situation.”

Den fælles forståelse, man i Aarhus Kommune er nået frem til, vil være fundamentet for tilgangen til de udfordringer, Aarhus Kommune står overfor.

Formand for BUPL Århus Marianne Gilbert: ”Det er helt afgørende for BUPL, at vi har kunnet lande en fælles aftale. Det er vigtigt i en usikker tid, hvor der bliver trukket på vores medlemmers fleksibilitet, at vi med denne aftale kan udstikke nogle fælles vilkår. Det er vigtigt ikke mindst i denne tid at sikre størst mulig tryghed og sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde. Sidst men ikke mindst, at aftalen sikrer, at de lokale løsninger skal findes og forhandles med os.”

I anerkendelsen af at medarbejderne er en vigtig og afgørende ressource for at lykkes i den ekstraordinære situation, er nogle af de væsentligste elementer bl.a. at:

  • Parterne er enige om, at arbejdstilrettelæggelsen sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som efter behov kan suppleres lokalt afhængigt af de konkrete forhold.
  • Parterne finder det centralt, at man ved midlertidig flytning af medarbejdere – både via jobbanken og i øvrigt – finder gode og smidige løsninger i tæt i samarbejdet mellem den lokale ledelse, de faglige organisationer og tillidsrepræsentanterne (i det omfang kompetencen er udlagt til dem). Der vil i den forbindelse være fokus på at forsøge at tage individuelle hensyn til medarbejdere, der står i en særlig situation.
  • Parterne er også enige om, at medarbejdere, der midlertidigt flyttes til opgaver dækket af en anden overenskomst, ikke går ned i løn som følge af den midlertidige opgaveændring.

Med forbehold for eventuelle supplerende centrale aftaler gælder forståelsespapiret indtil 31. maj 2020, hvorefter parterne vil vurdere, om der er behov for forlængelse.

DKF/AC og Borgmesterens Afdeling er samtidigt enige om, at der skal afholdes ugentlige møder med henblik på at drøfte de lokale erfaringer, tværgående koordinering, generelle spørgsmål og eventuelle udfordringer