Nye initiativer skal holde ledigheden nede i Aarhus

Ugen før – uge 12 – var dog endnu værre. Her måtte vel over 1000 aarhusianere melde sig hos jobcenteret. Samlet set er der nu mere end 9.600 borgere på dagpenge i Aarhus - en stigning på cirka 10% på blot 14 dage.

Udviklingen er bekymrende, og derfor vil borgmester Jacob Bundsgaard sætte nye initiativer i værk, der kan understøtte jobskabelsen i virksomhederne.

”Corona-krisen rammer vores erhvervsliv rigtig, rigtig hårdt – og som følge heraf er ledigheden desværre steget markant. Det er en udvikling, Aarhus Kommune vil følge tæt, dag for dag, så vi løbende har mulighed for at sætte initiativer i værk for at dels at afbøde presset på virksomhederne og dels mindske følgevirkningerne hos de ledige. Det vil have vores højeste prioritet i den kommende tid,” siger Jacob Bundsgaard.

Blandt de initiativer, der allerede er sat i gang, er blandt andet en henstand for virksomhedernes indbetaling af dækningsafgiften, fremrykning af betalinger til leverandørerne samt fremrykning af anlægsinvesteringer og grøn omstilling for op til 300 mio. kr.

Samtidig har jobcentrene rettet fuldt fokus mod at hjælpe de mange nye ledige hurtigt tilbage på sporet mod et job, blandt andet ved at tilbyde alle nyledige at booke en telefonisk samtale. Og så arbejdes der på at udbyde digitale jobsøgningsforløb, virtuelle workshops og muligheder for at tilbyde de 6 ugers jobrettede uddannelse som fjernundervisning, fortæller Social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz:

”Jobcentrene står med en ekstraordinær udfordring, idet ledigheden stiger imens de normale indsatser er besværliggjort på grund af corona-krisen. Derfor skal vi udnytte alle tænkelige muligheder for at hjælpe borgerne digitalt og fra afstand,” siger Kristian Würtz, der inden påske vil indkalde repræsentanter for arbejdsmarked og uddannelser i Aarhus til et ekstraordinært møde for at vende, hvordan yderligere initiativer hurtigst muligt kan få de mange nyledige tilbage i job.

Baggrund: initiativer til understøttelse af beskæftigelsen i det aarhusianske erhvervsliv

Henstand med indbetaling af dækningsafgift

I Aarhus Kommunes budget for 2020-2023 er der budgetteret med en indtægt fra dækningsafgift af erhvervsejendomme på 171 mio. kr. i 2020. Første rate af dækningsafgiften blev indbetalt af virksomhederne tilbage i januar, mens anden del ligger til at skulle betales 1. juli. Aarhus Kommune har mulighed for at give virksomhederne henstand med betalingen af 2. rate af dækningsafgiften, hvilket borgmester Jacob Bundsgaard foreslår byrådet at iværksætte. Udskydelsen af dækningsafgifts-betalingen vil særligt hjælpe udlejere og ejere af udlejningsejendomme. Dette vil give bedre mulighed for at give huslejeudsættelse og huslejenedsættelse til trængte virksomheder. Ikke mindst de virksomheder, der i øjeblikket ikke kan holde åbent.

Fremrykning af investeringer til glæde for byggebranchen

Byrådet er indstillet på at gøre det, der skal til for at afbøde de økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser af corona-krisen. Derfor sætter Aarhus Kommune nu gang i investeringer for op til 300 millioner kroner. Investeringerne skal sættes i spil hurtigst muligt for at holde hånden under det lokale erhvervsliv. Tiltaget er en del af kommunens bidrag til at sikre, at den akutte krise ikke trækker ud og fører til et længerevarende økonomisk tilbageslag. Vægten skal være på initiativer til fremme af den grønne omstilling. Derudover afsætter Aarhus Kommune ekstra midler til vedligehold af bygninger, genopretning, byggesagsbehandling, lokalplanlægning m.v. Kommunen går efter at investere i projekter, der kan sættes i gang så hurtigt som muligt.

Aarhus fremrykker betalinger til glæde for erhvervslivet

De virksomheder, der leverer produkter og services til Aarhus Kommune, kan nu få en hjælpende hånd, da kommunen vil fremrykke sine betalinger.

Ordningen er frivillig og betyder, at kommunen tilbyder at ændre betalingsbetingelserne for de leverandører, der ønsker det, så de kan få betalingen udbetalt hurtigere, end under normale omstændigheder.

Når fakturaerne modtages, skal de fortsat følge kommunens økonomisystem for godkendelse. Men så snart fakturaen er godkendt, vil betalingen blive sendt afsted og lande hos leverandøren tre bankdage efter godkendelsen. I den kommende tid vil kommunen desuden have øget fokus på hurtig fakturabehandling.

Oversigt over nytilmeldte ledige