Nye corona-data fra Aarhus Kommune skal begrænse smitte-spredning

Med en stor fælles indsats er smittetallet i Aarhus tidligere blevet bragt væsentligt ned, men de seneste uger er tallet desværre igen steget til et for højt niveau med ca. 70-90 nye smittede dagligt. Aarhus Kommune tager derfor nu et nyt initiativ for at reducere smitteudbredelsen.

Nu kan man på Aarhus Kommunes hjemmeside se daglige corona-smittetal og fordeling på alder (10-årige intervaller), uddannelsesniveau (folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser) samt geografi (postnumre). 

Direkte link til tal om Covid-19: www.aarhus.dk/covid-19-i-tal

Formålet er størst mulig åbenhed om de data, kommunen dagligt modtager fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så man som borger i Aarhus Kommune selv kan følge med i, i hvilke aldersgrupper og hvor i kommunen smitten er størst. Hensigten er, at det skal medvirke til større opmærksomhed og motivation til at passe på, at man ikke risikerer at smitte andre.

Leder af kommunens kriseledelse stadsdirektør Niels Højberg: ”Vi bliver ved med at se for høje smittetal i Aarhus. Derfor lægger vi nu de nye data ud for at skærpe opmærksomheden. Både i august og begyndelsen af september fik vi ved fælles hjælp smitten bragt ned. Det skal vi lykkes med igen! Derfor kommer det nye tiltag nu. Men misforstå det ikke som signal om, at man kan ”slappe af” i de områder, hvor der ikke er så meget smitte. Det er stadig vigtigt, at alle overholder de sundhedsmæssige anbefalinger, uanset hvor man færdes.”

Børn og Unge tager nu kontakt til lederne af skoler i områder, hvor der er udbredt smitte, og skoler, dag- og fritidstilbud er berørte. Det sker med henblik på, at de kan tage initiativ til en dialog i lokalområderne om, hvad der skal til for at nedbringe smitten.

Direktør for Børn og Unge Martin Østergaard Christensen: ”Vi har gode erfaringer fra, da der for nyligt var udbredt smitte på Møllevangsskolen og i Frydenlund, hvor skolen tog initiativ til en konkret dialog med forældre og borgere i området. De erfaringer vil vi gerne brede ud. Vi har den sidste periode oplevet stigende smittetal og hjemsendelser fra skoler, dagtilbud og klubber. Den udvikling skal vi gøre, hvad vi kan, for at vende.”

Også fra Teknik og Miljø er man klar til handling. Direktør for Teknik og Miljø Henrik Seiding: ”Vi vil invitere Fællesrådene i kommunen til at gøre opmærksom på tiltag, der kan begrænse smitten i netop deres lokalområde. Det kan være forskellige løsninger, der skal til lokalt, og med de nye data får alle et bedre grundlag at handle på og finde gode løsninger ud fra.”

Fakta

Baggrunden er de data fra Statens Serum Institut, som Styrelsen for Patientsikkerhed hver dag sender til Aarhus Kommune:

  • Antal nye smittetilfælde i Aarhus Kommune det seneste døgn (kl. 06-06)
  • Vejnavne (uden husnummer) og postnumre på de nye smittede.
  • Aldersfordeling af de nye smittede (10-årige intervaller)
  • Uddannelsesalder på de nye smittede (antal smittede i folkeskole 7-15 år, ungdomsuddannelser 16-19 år, og videregående uddannelser 20-25 år)

Der offentliggøres således hverken navne, CPR-numre, adresser eller andre oplysninger som kan identificere smittede, og alle data under 5 personer er anonymiserede. Aarhus Kommune bruger disse data til sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Midtjylland at planlægge indsættelsen af de mobile testenheder fra Region Midtjylland og til målretning af kommunikation til de alders- og befolkningsgrupper, hvor der er mest smitte.

Direkte link til tal om Covid-19: www.aarhus.dk/covid-19-i-tal

Tal om Covid-19 offentliggøres samme sted som al anden ledelsesinformation til Aarhus Byråd og offentligheden, i Aahus i Tal: www.aarhus.dk/aarhus-i-tal

 

Tallene offentliggøres hver dag kl. 14.00, samtidig med at Statens Serum Institut offentliggør smittetallene på landsplan. Det er Aarhus Kommune, som er dataansvarlig myndighed for de data, kommunen offentliggør på hjemmesiden.