Se alle forslag i visionskonkurrencen for Kongelunden og deltag i virtuelt borgermøde

I begyndelsen af september igangsatte Kongelundens Sekretariat en åben visionskonkurrence, der skal indhente inspiration og ideer, der kan bidrage til at løfte Aarhus by og Kongelunden ind i en ny æra. Visionskonkurrencen skal give bud på banebrydende idéer og billeder på visionen for området og vise de første skridt i retning af en samlet helhedsplan for Kongelunden.

”Afleveringsfristen er ovre, og vi har i Kongelundens Sekretariat modtaget 43 visionære forslag med kæmpe bredde og idérigdom. Forslagene afspejler den fantastiske vilje, interesse og kreativitet, der er omkring Vision Kongelunden, og vi ser nu frem til at både fagfolk og lægfolk ser og kommenterer på forslagene”, fortæller konstitueret projektdirektør Alvaro Arriagada.

Se forslagene online eller på rådhuset

Forslagene i visionskonkurrencen kan ses i coronasikker afstand på kongelunden.aarhus.dk. Samtidig udstilles de fysiske plancher i forhallen på Aarhus Rådhus. På grund af corona er det dog kun muligt for maks. 10 personer ad gangen at se de udstillede plancher.

Giv din mening til kende

Alle, der har kommentarer til visionsforslagene, kan aflevere dem via Kongelundens hjemmeside, hvor man også kan komme med egne forslag til Kongelunden. Alle nye ideer og forslag bliver samlet op i Kongelundens idébank, som man også kan se på hjemmesiden.

Deltag i borgermøde 26. november

Torsdag den 26. november kl. 16 kan alle deltage i et virtuelt borgermøde om Kongelunden.

”Mødet skulle have været holdt som et fysisk møde, men som med så meget andet i disse corona-tider, så bliver det et virtuelt møde i stedet, hvilket vi også tidligere har afholdt med gode erfaringer. Vi håber, at alle interesserede borgere vil deltage på live-stream og stille spørgsmål til Kongelundens Sekretariat”, siger konstitueret projektdirektør Alvaro Arriagada.

Borgermødet er planlagt til at vare ca. halvanden time, og på mødet vil der blive dykket nærmere ned i de indkomne forslag til visionskonkurrencen og de borgerforslag, der indtil nu er kommet. Undervejs vil det være muligt at stille spørgsmål via live-chat på Facebook.

Fakta:

  • Kongelunden i Aarhus er et område på mere end 200 hektar, der strækker sig fra Tivoli Friheden i nord til Den Uendelige Bro i syd. Visionen er, med respekt for områdets historie og unikke natur, at gøre Kongelunden til et samlingspunkt for alle aarhusianere og byens gæster. Her skal være plads til både jubel og brøl på et helt nyt stadion og ro og fordybelse under trækronerne.

  • Til at realisere Vision Kongelunden har Aarhus fået tilsagn om en donation fra Salling Fondene og Lind Invest på 500 millioner kroner. Aarhus Kommune har i budgetaftalen for 2021 afsat 250 mio. kr. til projektet.

  • Visionskonkurrencen har været åben for arkitekter, landskabsarkitekter, by- og projektudviklere og andre, der beskæftiger sig professionelt med udvikling, der er relevant for visionskonkurrencen. De indkomne forslag bliver vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af den politiske styregruppe for Vision Kongelunden og 2 fagdommere. Inden jul udvælges de præmierede forslag og offentliggøres.

  • Borgerinddragelsen fortsætter også til næste år i takt med, at projekt Kongelunden konkretiseres yderligere. Borgere kan altid komme med forslag og ideer, der løbende offentliggøres på kongelunden.aarhus.dk/deltag/idebank