Aarhus markerer sig stærkt på det nye Danmarkskort over erhvervsklynger

De nye erhvervsklynger skal være centrale aktører og katalysatorer i forhold til bl.a. iværksætteri, udvikling og innovation, men også kapitalfremskaffelse, internationalisering og eksport af danske løsninger og dansk know how. En af de helt afgørende opgaver bliver også at få skabt et langt tættere og stærkere samspil mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse og på udvalgte områder også med den offentlige sektor.

Aarhus’ styrke og position som erhvervs-, forsknings- og uddannelsesby slår stærkt igennem i de nye klynger. 8 af de 14 erhvervsklynger får fysisk tilstedeværelse i Aarhus – herunder hovedsæder for to centrale erhvervsklynger: Fødevarer og Bioressourcer og Digitale Teknologier. Hertil kommer seks filialer for andre erhvervsklynger.

Se danmarkskort over erhvervsklynger

Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig på Aarhus’ vegne: ”Det er først og fremmest glædeligt for Danmark, at de 14 nye erhvervsklynger nu er udpeget og kan komme sætte i gang. Det har Danmark og dansk erhvervsliv i høj grad brug for i et år med meget alvorlige udfordringer grundet Corona pandemien. Når det er sagt, at jeg selvsagt også glad og stolt på byens vegne. Vi har i Aarhus – og bredere i hele Business Region Aarhus – en række meget markante erhvervsmæssige styrkepositioner med tilhørende utroligt stærke forsknings- og uddannelsesinstitutioner og – miljøer. Det bliver anerkendt med udpegningen af erhvervsklyngerne.”

De nye erhvervsklynger vil samlet få tilført 640 mio. kr. over de næste fire år fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Også hos de to erhvervsklynger, der får hoveddomicil i Aarhus, er der tilfredshed.

Bo Sejer Frandsen, Direktør, DigitalLead: ”Vi er i DigitalLead rigtig stolte over at være udpeget til national klynge for styrkepositionen Digitale teknologier. DigitalLead har fra start en stærk tilstedeværelse i Aarhus og Aalborg – og vil i løbet af 2021 bygge en reel landsdækkende organisation op med nye kontor i Syddanmark og Hovedstaden. Vi kan fra 2021 tilbyde IT-erhvervet, vores medlemmer og andre virksomheder med interesse for Digitale Teknologier en række nye services med fokus på digital innovation”

Lars Visbech Sørensen, CEO, Food & Bio Cluster Denmark: ”Vi er glade for at være blevet blåstemplet som national klynge inden for fødevarer og bioressourcer. Vi er samtidig stolte af at kunne videreudvikle på de aktiviteter, der allerede er igangsat på området, og nu skal vi for alvor sætte turbo på innovationen i klyngen. Som klyngeorganisation er vi med seks hubs til stede i hele landet, og vi har valgt at placere vores hovedkontor i Aarhus, som regnes for epicentret for fødevareinnovation i Danmark.”