Nu tages næste afgørende skridt i udviklingen af Viby Syd

For tre år siden blev hele Rosenhøj omdannet og vandt prisen for Danmarks bedste almene renovering. Nu tages sidste og afgørende skridt i Helhedsplanen for Viby Syd.

Et af hovedelementerne i den sidste del af helhedsplanen er et nyt bæredygtigt fælles kontor- og medborgerhus som Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn skal dele. Men planen indeholder også nye lejligheder med udsigt, nye lækre rækkehuse, en dagligvarebutik og et nyt centralt torv. Med de nye elementer er Viby Syd godt på vej til at udvikle sig til en sammenhængende bydel med en blandet beboersammensætning.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Udviklingen i Viby Syd er et godt eksempel på, hvordan vi i Aarhus arbejder med at skabe en blandet by – og hvordan vi arbejder sammen om at gøre det. Udviklingen af Viby Syd er kun lykkedes i kraft af et forbilledligt samarbejde mellem kommune, boligforening, lokale aktører og en privat udvikler og nu er vi klar til næste store skridt – til gavn for bydelen og for resten af Aarhus.”

Kontor- og medborgerhus og de omkringliggende byrum er tegnet af AART Architects, MOE og LYTT. Huset er et træhus i tre etager og opføres på det nye centrale torv mellem Søndervangskolen, boligområderne Rosenhøj og Kjærslund og Viby Gymnasium. Kontor- og medborgerhuset skal være et omdrejningspunkt for fællesskab og aktiviteter, som skal skabe liv i huset og på torvet - hele dagen.

Bünyamin Simsek (V) Rådmand for Teknik og Miljø: ”Jeg glæder mig over, at så mange forskellige aktører kan se områdets potentiale og derfor har involveret sig. Projektet er indgangsportalen til området, og det er derfor vigtigt, at vi får et kontor- og medborgerhus, som både folk ude fra og ikke mindst beboerne i området har lyst til at besøge.”

Leif Jensen, direktør hos boligforeningen Århus Omegn glæder sig til at flytte ind: ”Med opførelsen af det fælles hus bliver den sidste af helhedsplanens mange visioner nu til virkelighed – en renovering af Rosenhøj, der er kåret som Danmarks bedste almene renovering, en aftale med KPC om at udvikle og bygge nyt til glæde for bydelen og et fælles kontor- og medborgerhus med Aarhus Kommune – alle i Århus Omegn glæder sig derfor over aftalerne.  At det også er et flot og funktionelt hus, gør ikke begejstringen mindre.”

Realdania og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen er med til at finansiere det nye torv og de øvrige nye byrum, mens projektet er udviklet af KPC og PRO Developments. Årstidernes Arkitekter har tegnet planen for udviklingen omkring torvet i Viby Syd. Her opføres private boliger – både etageboliger og rækkehuse – og et punkthus, der placeres på taget af en ny dagligvarebutik. De nye boliger skal bidrage til at fastholde og tiltrække nye beboergrupper til bydelen.

Henrik Hoffmann, udviklingsdirektør i KPC: ”Vi ser et stort potentiale i den kommende omdannelse af det centrale Viby Syd. Den meget vellykkede renovering af boligområdet Rosenhøj er et rigtig godt udgangspunkt for næste fase af udviklingen. Vi glæder os til at komme i gang med byggeriet i dialog og samarbejde med lokalområdet.”

Astrid Bruus Thomsen programchef i den filantropisk forening Realdania tilføjer: ”Det samlede projekt er et rigtig godt eksempel på, hvordan et tidligere parkeringsareal på et centralt beliggende sted i forstaden til Aarhus kan blive bydelens nye omdrejningspunkt. Hvor arbejdspladser, et kvarters hus, nye boliger og et levende byrum kan binde et område sammen på tværs af skole, gymnasium, boligområder og dagligvarebutikker. Og hvor det gode og bæredygtige boligliv samt fællesskaber på tværs kan udspille sig. Vi glæder os meget til at se det endelige resultat.”

Faktaboks

Nyt i Viby Syd

  • Det nye kontor- og medborgerhus kommer til at rumme ca. 160 arbejdspladser, medborgerhus, for­samlingslokaler og café. Det bliver et bæredygtigt hus i tre etager, primært bygget i træ.
  • Et nyt torv kommer til at ligge i forbindelse med det nye kontor- og medborgerhus og får plads til både dagligdagens aktiviteter og til byfester. En flot teglbelægning vil skabe en helt særlig identitet for torvet, der også vil have fokus på beplantning, regnvandshåndtering/opsamling og god, tryghedsskabende belysning.
  • En ny hovedsti kommer til at ligge mellem torvet og Rosenhøj og gå fra Søndervangskolen til broen over Ringvej Syd. Den bliver en aktiv forbindelse, der som en hovedåre forgrener sig ud i det eksisterende område og skaber en samlet ny bydel.
  • Søndervangs Allé bliver indsnævret og der anlægges hastighedsdæmpende elementer.
  • Der opføres 32 nye attraktive rækkehuse
  • Mod Søndervangs Allé og omkring torvet opføres etagebebyggelser i 3 etager med nye lækre lejligheder
  • Der opføres en dagligvarebutik, hvor der på en del af taget opføres et punkthus med udsigt ind over Aarhus
  • OK opfører et nyt ubemandet tankanlæg og en miljørigtig vaskehal (svanemærket)

Se kort over området

Tidslinje

2009 Fysisk helhedsplan for Viby Syd

2010/2011 Projektkonkurrence bl.a. for en masterplan for hele Viby Syd og renovering af Rosenhøj.

2013-2017 Renovering og omdannelse af Rosenhøj

2017 Renoveringen af Rosenhøj vinder prisen for Danmarks bedste almene renovering

2019 KPC udpeges til at udvikle det centrale Viby Syd

2020 Århus Omegn sælger arealer til KPC

2020 Arkitektkonkurrence for kontor- og medborgerhus gennemføres

2021 Vedtagelse af lokalplan

2022 Byggestart kontor- og medborgerhus

2023 Indflytning kontor- og medborgerhus