Budgetforlig: Boost af velfærd samt indsats for klima og job

Et stort løft af ældreplejen og socialområdet samt en markant indsats for grøn omstilling og flere job er de væsentligste elementer i det budgetforlig, som netop er indgået. Bag forliget står et bredt flertal i Aarhus Byråd – 25 ud af 31 medlemmer. Forliget rummer også en 10-årig investeringsplan på knap otte milliarder kroner til blandt andet flere nye skoler, daginstitutioner, infrastruktur, plejeboliger, fritidsfaciliteter og ikke mindst et nyt fodboldstadion.

Bag forliget står partierne Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Også Dorthe Borgkvist (uden for parti) har skrevet under på budgetforliget, og kun partiet Venstre har valgt at stå udenfor.

Aarhus er fortsat i rivende udvikling, og mange ønsker at bosætte sig i kommunen. Der er i budgettet sikret finansiering til det stigende behov, der følger med væksten i befolkningen. Over de næste fire år er der via de såkaldte budgetmodeller afsat årligt over 220 mio kroner ekstra til udbygning af velfærdsområderne. Den samlede jobeffekt for budgetforøgelsen er op mod 2000 kommunale medarbejdere i 2024.

Se budgetforliget i fuld ordlyd

Øget velfærd for de ældste og de svageste

Forligspartierne er dog enige om, at der er brug for at gøre en bedre indsats for de svageste borgere i vores kommune, både de ældste og de mest socialt udsatte.

Derfor er de enige om en skattestigning svarende til det tab, som kommunen har haft på udligningsreformen. Stigningen vil være på 0,12 procentpoint, og den gennemsnitlige aarhusianer vil komme til at bidrage med under 20 kroner om måneden.

Skattestigningen vil betyde en merindtægt på ca. 76 mio. kr. årligt i budgetperioden, og forligspartierne prioriterer hele dette beløb – samt langt mere og i alt over 120 mio. kr. årligt – til ældre- og socialområdet. Forligspartierne lægger afgørende vægt på, at skattestigningen går direkte til øget velfærd for de svageste borgere i kommunen.

Corona-erhvervspakke på 120 mio. kr.

Budgetforliget rummer også en målrettet erhvervspakke, der kan understøtte virksomhedernes muligheder for at komme bedst muligt igennem corona-krisen.  Derfor afsættes der er 120 mio. kr. over de næste fire år til initiativer med direkte afsæt i de aarhusianske erhvervsvirksomheds konkrete ønsker og behov. 

Borgmesteren: Vi giver velfærden et markant boost

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Et bredt politisk flertal er blevet enige om at give vores velfærd et markant boost, sætte en klar retning for udbygningen af byen og samtidig holde en hånd under vores virksomheder og sikre job. På den måde vil budgetaftalen gøre en mærkbar forskel for mange – ikke mindst vores børn, ældre og udsatte - nu og i de kommende år. Det er samtidig et budgetforlig, som holder fokus på klima og grøn omstilling. Jeg skylder forligspartierne stor tak for deres konstruktive tilgang til opgaven.”

Som nævnt rummer forliget et stort løft af ældreområdet og socialområdet – det gælder blandt andet:

  • Der afsættes 16 mio. kr årligt til at ansætte kvalitetssygeplejersker og serviceassistenter på plejehjemmene.
  • Der afsættes 2 mio kr årligt til at styrke pårørendesamarbejdet på plejehjemmene.
  • Der afsættes 7 mio. kr årligt til mere ledelse og kompetenceudvikling for medarbejdere på plejehjemmene
  • Der afsættes 15 mio. kr årligt til omsorgstid i hjemmeplejen
  • Der afsættes 9,25 mio kr årligt for at modtagere af hjemmehjælp i større omfang for hjælp af en kendt hjemmehjælper
  • Der afsættes 10 mio kr. årligt til at opnå økonomisk balance og en god og stabil kernedrift
  • Der afsættes 20 mio. kr årligt til at løfte socialområdet
  • Der afsættes 7 mio. kr årligt til socialpsykiatri og udsatte voksne

Minimumsnormeringer i dagtilbud

Børneområdet oplever også et markant løft som følge af budgetaftalen.

Forligspartierne er enige om at afsætte 70,9 mio kr. udover det, som finansieres af staten. Det vil ske frem mod 2024, hvor minimumsnormeringerne skal være fuldt indfasede i Aarhus. Minimumsnormering betyder, at der maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver.

Udover dette, afsættes der er årligt 17 mio. kr, så børnehavestarten fra vuggestue kan rykkes med en måned, så børn først skifter, når de er fyldt tre år.

Ambitiøse klimastrategi og handlingsplan

Bindende klimamål for Aarhus Kommune sætter retningen for det videre arbejde frem mod 2030, hvor Aarhus Kommune skal være CO2-neutral. Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 30 mio. kr. i 2021 til realisering af den ambitiøse klimastrategi og klimahandlingsplan, som byrådet i nærmeste fremtid sender i 4 ugers høring.

10-årig investeringsplan for 2024-2033

Forligspartierne har i forbindelse med budgettet for 2021 tiltrådt en ny 10-årig investeringsplan for perioden 2024-2033. Planen rummer investeringer på samlet 7,9 mia. kroner og lægger sporene for udbygningen af rammerne om velfærden i Aarhus i mange år frem. Forligspartierne har lagt afgørende vægt på, at planen er fremsynet og skaber mulighed for den grønne omstilling af bysamfundet.

Planen sikrer en moderne og tilstrækkelig bygningskapacitet til folkeskolerne i Aarhus, herunder nye skoler og udbygning af eksisterende skoler, nye faglokaler, bedre indeklima, køkkenfaciliteter til madordning mv. Den sikrer også en udbygning af daginstitutioner, plejeboliger, fritids- og idrætsfaciliteter og andre velfærdstilbud i takt med en voksende befolkning.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Aarhus har oplevet en meget positiv vækst igennem de seneste år, og forudsætningen for at fastholde udviklingen er, at vi over hele kommunen kan blive ved med at tilbyde de rammer for livsudfoldelse, som i dag får mange til at vælge Aarhus til. Det sikrer vi med den nye investeringsplan, som skal gå hånd i hånd med en grøn og bæredygtig udvikling.”

Skatten i Aarhus er under landsgennemsnittet

Aarhus Kommune gør som nævnt brug af muligheden for at hæve skatten fra 24,40 til 24,51 % i 2021 samt til 24,52 % i 2022.  Aarhus vil med en skattesats på 24,52 % stadig ligge under landsgennemsnittet, under alle omkringliggende kommuner og under de øvrige store byer med undtagelse af København. Landsgennemsnittet er i 2020 på 25,00 %.

Budgettet skal formelt vedtages af Aarhus Byråd ved 2. behandlingen onsdag 7. oktober.