Erhvervspakke på 120 mio. kr. skal hjælpe virksomhederne gennem corona-krisen

En målrettet erhvervspakke, der kan understøtte virksomhedernes muligheder for at komme bedst muligt igennem corona-krisen, er et af de væsentligste resultater af budgetforliget i Aarhus Kommune. Indsatsen finansieres ved et midlertidigt stop for gældsafvikling, der frigiver 120 mio. kr. over de næste fire år til initiativerne med direkte afsæt i de aarhusianske erhvervsvirksomheds konkrete ønsker og behov.

Corona-krisen har påvirket økonomien hos store dele af det aarhusianske erhvervsliv. Der opleves en betydelig nedgang i aktiviteten lokalt, ligesom samhandel og eksport er svækket, og mange er blevet ledige. Partierne bag budgetforliget i Aarhus Kommune ser derfor, at der er behov for betydelige investeringer i erhvervslivets vilkår for at styrke vækst, beskæftigelse og bæredygtige omstilling

Indsatsen er i første omgang aftalt til perioden 2021-24, og forligspartierne er enige om at vurdere en eventuel forlængelse ud over de fire år på et senere tidspunkt.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Corona-krisen har ramt os alle, men for nogle af vores virksomheder er det et spørgsmål om simpel overlevelse og for deres ansatte et spørgsmål om job og livsgrundlag. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at et bredt flertal af byrådets partier med budgetforliget bakker op om en rekordstor erhvervspakke, der kan være med til at hjælpe vores virksomheder gennem en rigtig svær periode. Det er helt afgørende, at vi får styrket den vækst og beskæftigelse, som er grundlaget for hele vores velfærd – og for udviklingen af den fantastiske by, vi bor i.”

Det nye erhvervskontaktudvalg får en central rolle som forbindelsesled til de aarhusianske virksomheder – både i forhold til forslag til konkrete initiativer og med at bidrage til forankring og opbakning. I det hele taget skal de kommende initiativerne udmøntes i tæt samspil med erhvervslivet, men også med byens uddannelsesinstitutioner.  Samtidig er det et vigtigt hensyn, at virksomhederne gennem initiativerne kan bidrage til at styrke den lokale beskæftigelse og kompetenceudvikling hos både erfarne medarbejdere og nyuddannede, og at initiativerne understøtter omstillingen til tiden efter corona og en mere bæredygtig og digital fremtid.

Forligspartierne er enige om, at erhvervspakken bør indeholde initiativer inden for følgende fem områder:

  1. Styrke de erhvervsfaglige uddannelser i Aarhus, så erhvervslivet også fremover har adgang til faglært arbejdskraft
  2. Støtte til udvidelse af en international IB-certificeret skole i Aarhus for at fastholde og tiltrække internationale medarbejdere
  3. Initiativer omkring vækst, eksport, innovation og iværksætteri samt klynger
  4. Markedsføring af byens erhvervs- og investeringsklima
  5. Styrke virksomhedernes arbejde i forhold til uddannelse og beskæftigelse