Lokale ildsjæle hjælper med at stoppe smittespredningen

I starten af august steg smittetallene i Aarhus, og flere af de smittede borgere bor i udsatte boligområder. 

For at bremse smittespredningen har kommunen og de lokale foreninger måttet agere lynhurtigt, og der blev igangsat en særlig indsats med fokus på at styrke kommunikationen til særligt udsatte borgere.

Mange i boligområderne har nemlig ikke dansk som modersmål, og det handlede derfor om at gøre retningslinjerne mere tilgængelige for alle byens borgere.

Nogle kan måske genkende, at det kan være svært at finde sit testsvar på dansk på sundhed.dk og ligeledes svært at følge med i de skiftende retningslinjer.
Forestil jer så, hvor svært det kan være, hvis dansk er ens andet sprog!

Lokale ildsjæle står klar til at svare på undrende spørgsmål fra borgerne
De lokale foreninger Bydelsmødrene og Baba tog hurtigt opgaven på sig. Flere lokale ildsjæle fra både Gellerup og Langkærparken har fået et corona-guide-kursus, hvor de er blevet undervist i de generelle hygiejne- og afstandsregler, korrekt brug af mundbind, isolation og meget andet, så de er klar til at svare på spørgsmål fra andre borgere og informere om situationen.

”Det er en god måde at understøtte det vigtige arbejde, der også foregår ude i lokalområderne, hvor de lokale ildsjæle står klar og påtager sig et rigtig stort ansvar,” siger Sussie Østerby, leder af Folkesundhed Aarhus Vest.

Udviklingskonsulent Pernille Brandt fra Sociale forhold og Beskæftigelse supplerer:

”Det er imponerende at se den store indsats fra borgerne i lokalområderne. Mange foreninger samarbejder for at understøtte indsatsen.”

Flere af bydelsmødrene er allerede på gaden, hvor de – med mundbind og med afstand – står klar til at informere om situationen.

Udover de lokale coronaguider har indsatsen mundet ud i:

  • Mobile testenheder, som er sat op i boligkvartererne, så borgerne nemmere kan blive testet. 
  • Myndighedernes retningslinjer er oversat til flere sprog, og der er blevet produceret videoer med retningslinjene på flere sprog.
  • En coronatelefon, der er bemandet af tre sygeplejersker fra Folkesundhed Aarhus Vest. Her kan borgere med behov for sprogstøtte, boligsociale medarbejdere eller andre samarbejdspartnere få hjælp og svar på spørgsmål.

Den store indsats er blevet taget godt imod i lokalmiljøerne, og medierne har også fået øjnene op for indsatsen. TV 2 Østjylland besøgte i et indslag tirsdag d. 25. august bydelsmødrene. Derudover og vigtigst af alt er tallene igen på vej i den rigtige retning, så de gode takter har indtil videre båret frugt.

Al oversat information kan findes på https://www.aarhus.dk/corona/

Indslaget fra TV2 Østjylland kan ses her.