Bliv testet mindst én gang om ugen – kun sådan kan vi få stoppet smitteudbrud i Gellerup og Ravnsbjerg!

I dag har Ravnsbjerg Sogn i Viby været nedlukket i en uge pga covid-smitte – og i morgen er det samme tilfældet for Gellerup Sogn – og meget er gjort for at inddæmme smitten uden at det er lykkedes endnu.

På den baggrund kommer Styrelsen for Patientsikkerhed og Aarhus Kommunes Kriseledelse med en meget direkte appel til alle beboere i de to berørte sogne: Lad jer teste mindst én gang om ugen!

Stadsdirektør i Aarhus Kommune, Niels Højberg, som er leder af Kriseledelsen i Aarhus Kommune, siger:
”Rigtig mange gør et stort arbejde for at komme smitten til livs i Gellerup og Ravnsbjerg Sogne, men desværre har vi endnu ikke fået knækket kurven. Derfor vil vi indtrængende opfordre hver eneste beboer i de to områder til at lade sig teste mindst én gang om ugen – for kun sådan kan vi få stoppet smitten. Opfordringen gælder også børn, for vi kan se, at det især er mange børn og unge, som er smittede."

Opfordringen til at lade sig teste mindst én gang om ugen bakkes op af Bydelsmødrene i Gellerup og Toveshøj. Ilham Mohamed, koordinator hos Bydelsmødrene, siger:
”Vi er rigtig trætte af situationen med smitteudbrud, så vi skal i fællesskab gøre alt, hvad vi kan for at få det stoppet. Derfor skal man lade sig teste mindst en gang om ugen. Vi har selv været i gang med at ringe rundt og opfordre til test, og på tirsdag kl. 11 laver vi en begivenhed ud af det, når vi mødes for at blive testet i Blixens.”

Hvis man er smittet, er det også vigtigt at overholde isolationen. Stadsdirektør Niels Højberg siger:

”Boligforholdene i områderne gør, at mange ofte bor tæt sammen i lejlighederne. Det kan gøre det svært at overholde isolationen. Men det er vigtigt, at man for eksempel ikke sender smittede børn ud og lege med andre børn. Kommunen kan hjælpe med at stille isolationsfaciliteter til rådighed. Man kan også få hjælp til f.eks. indkøb”.

Tæt og bredt samarbejde om at stoppe smitten


Kriseledelsen følger smitteudviklingen i Ravnsbjerg og Gellerup Sogn nøje og samarbejder tæt med både Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Midtjylland om smitteinddæmmende tiltag. Aarhus Kommune har indgået aftale med Region Midtjylland om at stille ekstra testkapacitet til rådighed i både Gellerup og Ravnsbjerg Sogn.

Der er i forvejen PCR-test hver lørdag-søndag i Nordgårdhallen, og der er også lyntest i kommunens kontorhus, Blixens. Åbningstiden i Blixens er blevet udvidet fra kl. 9-16 til 9-19, og indsatsen er foreløbigt forlænget til 2. maj.

Borgerservice i Aarhus Kommune laver en opsøgende indsats, hvor man først ringer og derefter besøger de smittede for at give vejledning i overholdelse af isolation, tilbyde hjælp til indkøb osv.

I går, torsdag eftermiddag, blev der holdt et online statusmøde om smitten i Gellerup Sogn med deltagelse af boligforeningerne, de boligsociale medarbejdere, netværk, viceværter/varmemestre, skoleledere, civile aktører m.m. – som opfølgning på et tilsvarende møde, der blev holdt for samme kreds fredag d. 16. april. Formålet var at få budskabet med opfordring til test mindst én gang om ugen bliver spredt så langt ud som muligt og sikre opbakning til budskabet. Anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er, at alle i et lukket sogn lader sig teste mindst en gang om ugen, indtil sognet åbner igen.

Også i Ravnsbjerg har der tidligere været afholdt et tilsvarende møde for at sikre størst mulig fælles indsats mod smitten.

Der udarbejdes løbende målrettet kommunikation om tests i sognene. Desuden kommunikeres til de berørte familier om isolation, børnepasning, hjælp til indkøb osv. Desuden kommunikeres de gode råd om afstand, mundbind og hygiejne.

Stadsdirektøren vil under nedlukningen kommunikere de daglige smittetal via SMS til nøglepersoner i foreninger mv. i Gellerup og Ravnsbjerg, ligesom det blev gjort ved smitteudbruddet i august 2020.