Gellerup Sogn og Ravnsbjerg sogn kan genåbne

I går – torsdag den 29. april - var meldingen først, at et sogn kunne åbne, hvis det havde været under de nye grænseværdier i en uge. Kort før midnat kom besked om, at det er ikke er tilfældet. Sundheds- og Ældreministeriet skriver nu:

"Der er ikke fastsat overgangsordninger i de nye regler om automatisk nedlukning på sogne- og kommuneniveau på Børne- og Undervisningsministeriets, Kulturministeriets samt Udlændinge- og Integrationsministeriets områder, som træder i kraft i morgen den 30. april 2021. Det betyder, at sogne og kommuner, der er lukket ned efter de hidtil gældende regler, og som i morgen ikke opfylder betingelserne for at lukke ned efter de nye regler, således vil skulle åbne i morgen." 

Det betyder, at Ravnsbjerg og Gellerup sogne kan åbne i dag. I går var tallene fra Ravnsbjerg 334 (incidens), 30 (antal smittede) og 2,7 % (positiv procent). For Gellerup 279 (incidens), 29 (antal smittede) og 1,8% (positivprocenten). Det er alle tre tal, der skal ligge over de nye grænseværdier, som er 500 (incidens), 20 (antal smittede) og positivprocent 2,5%.

De tal vi modtager senere i dag fra Statens Serum Institut, som dikterer eventuelle nedlukninger af sogne, er baseret på tallene fra i går. Der kan være mindre afvigelser ifht. de tal, som vi modtager fra Styrelsen fra Patientsikkerhed. Baseret på disse tal vil der efter vores bedste skøn ikke skulle ske yderligere sognenedlukninger - eller gennedlukninger i dag.

”Det har været et rodet forløb, og det har været vanskeligt at få kommunikeret klart nok til de mange, der er involveret i sognenedlukningerne. Vi håber til gengæld, at glæden over, at sognene nu kan genåbne, og børnene og de unge igen kan komme i skole, på uddannelse og til deres fritidsaktiviteter, overstiger frustrationen over de svingende meldinger.”

Stor tak til befolkningen i Ravnsbjerg, Gellerup og Skjoldhøj sogne

”Der skal lyde en stor tak for det store engagement og ansvarlighed, der har været vist hos borgerne i Ravnsbjerg, Gellerup og Skjoldhøj sogne. Mange frivillige kræfter har ydet en stor indsats for at forebygge smittespredning og informere om mulighederne for at blive testet. Det er lykkes ved fælles hjælp at få banket smittetrykket ned – også ned under incidensgrænsen under de regler, der gjaldt indtil i går.”, siger Niels Højberg, stadsdirektør og Leder af Aarhus Kommunes krisestab.