Borgmester: Vi skal styrke trygheden i Aarhus – undersøgelse er en alarmklokke

Utrygheden i Danmark har aldrig været højere, lød den nedslående nyhed, da TrygFondens Tryghedsmåling 2021 i går blev offentliggjort. Mere end hver femte svarer, at de er ’utrygge i deres hverdag’. Og mens de ældre bliver stadig mere trygge, forholder det sig stik modsat for de unge – deres utryghed stiger kraftigt, blandt andet på grund af frygt for vold og stress. Borgmester Jacob Bundsgaard er bekymret over udviklingen og ønsker at reagere ved blandt andet et borgermøde i januar.

TrygFondens Tryghedsmåling 2021 viser, at der er ved at opstå en generationskløft mellem de unge og de ældre over 66 år, når det kommer til tryghed. For mens de ældre oplever en høj og stabil tryghed i hverdagen, oplever de 18-24-årige i disse år en nedgang i deres tryghed. 28 procent af alle adspurgte i aldersgruppen svarer i målingen, at de er utrygge i hverdagen. Det er tæt på en fordobling på otte år – og det højeste TrygFonden nogensinde har målt.

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Jeg synes, det er udtryk for en stærkt bekymrende udvikling, et wake-up call, vi må og skal reagere på. Aarhus er en ung by med over 50.000 unge alene på de videregående uddannelser, så stigende utryghed er noget, som rammer rigtig, rigtig mange og påvirker deres dagligdag i vores kommune. Trygfondens måling rejser en række advarsler og stiller spørgsmål, vi skal have svar på. Det må vi tage fat på i det nye år, hvor jeg vil indlede med at invitere til et borgermøde, så vi kan få sat ord på oplevelserne og få input til, hvordan vi kan handle.”

 TrygFondens Tryghedsmåling 2021 giver selv et bud på, hvorfor utrygheden stiger blandt unge. En del af forklaringen skal findes i de forhold, der generelt skaber tryghed og utryghed i samfundet og for den enkelte. Det drejer sig bl.a. om frygten for at blive udsat for vold eller fysiske overgreb, for at ens økonomi trues af dårligt helbred, for at ens indkomster er uregelmæssige, eller for at man får alvorligt stress og ikke kan klare kravene i hverdagen.

Aarhus Kommune har siden 2019 haft et tryghedssamarbejde med Trygfonden og med Østjyllands Politi – blandt andet med fokus på indbrud og digital tryghed, og det videre arbejde med at styrke trygheden vil også blive taget op i det samarbejde i det nye år.

Aarhus står for økonomisk fremgang

TrygFondens Tryghedsmåling 2021 rummer også en god nyhed set med Aarhus-briller: For opdeler man landet i 12 landsdele har alle en betydelig overvægt af borgere, der oplever fremgang, men overvægten er langt fra lige stor i alle landsdele. Trækker man de negative svar fra de positive, finder man en overvægt på 63 pct. i Østsjælland mod 37 pct. i Vest- og Sydsjælland. Optimismen svarer rimelig godt til den faktiske økonomiske udvikling i de enkelte landsdele.

Fornemmelsen af fremgang er stærkest i bykommuner med høj befolkningstæthed, dvs. en stor del af Nordsjælland, Aalborg, Odense, Kolding og Aarhus-Skanderborg og Storkøbenhavn. Disse kommuner tæller omtrent hver anden indbygger i Danmark. I landkommuner - og navnlig i de såkaldte yderkommuner - er oplevelsen af stagnation og tilbagegang meget mere udbredt, selvom flertallet også her ser lyst på områdets fremtid.

Figur, der viser at troen på femgang er højest i byerne Aarhus, Aalborg og Odense