Aarhus Kommune har gennemført en undersøgelse af seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed ift. løstansatte

En ny undersøgelse om omfanget af seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed i Aarhus Kommune blandt ”løstansatte” medarbejdere viser, at det er forholdsvis få (5%), der har negative oplevelser fra ledere, kollegaer og underordnede, mens tallet er højere, når der spørges til negative oplevelser med borgerne (22%). Nu skal de forskellige magistratsafdelingerne følge op på resultaterne.

Undersøgelsen er gennemført i maj måned blandt ”løstansatte” som fx vikarer, tilkaldevikarer, studerende, praktikanter eller medarbejdere med få timer om ugen. Udgangspunkt har været et spørgeskema, hvor medarbejderne er blevet spurgt, om de har været udsat for seksuel chikane og uønskede hændelser i forbindelse med arbejdet – i relation til hhv. ledere, kollegaer og underordnede samt fra borgere.

I alt har 4.286 løstansatte modtaget spørgeskemaet, og 1.048 har valgt at svare, hvilket giver en svarprocent 24%.

Undersøgelsen giver et billede af nogle tendenser. Bl.a. at seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed fylder mere fra kolleger (86% af de uønskede hændelser er fra kolleger) end fra ledere (7% af de uønskede hændelser), et forhold der gælder for begge køn. Seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere udgør en klart større del (22%) end det samme fra ledere, kollegaer og underordnede (5%).

Karakteren af seksuel chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed fra andre ansatte spreder sig bredt over de kategorier, der er spurgt til, med en lille overvægt til hændelser, hvor nogen har talt nedsættende om kvinder/mænd på en uønsket eller ubehagelig måde (14%) samt uønskede seksuelle kommentarerer om krop, tøj eller livsstil (8%). Tendensen er, at de uønskede hændelser handler om omgangstonen i arbejdsfællesskabet.  Der er en nogenlunde lige fordeling af andelen af mænd og kvinder, der har oplevet seksuel chikane og uønskede hændelser. Det bemærkes også, at langt størstedelen (90%), ikke har følt behov for hjælp fra arbejdspladsen til at tackle situationen, men også at en restmængde (4%) ikke har fået den hjælp, de har følt behov for.

Stadsdirektør Niels Højberg: ”I Aarhus Kommune accepterer vi ikke krænkende handlinger. Det gælder seksuel chikane, vold, trusler, mobning, chikane og anden form for krænkende adfærd på arbejdspladsen. Det skal være sikkert og trygt at gå på arbejde, og vi skal behandle hinanden med respekt, anstændighed og ligeværdighed. Derfor er undersøgelsen et vigtigt input i vores løbende arbejde med forebyggelse, kultur og adfærd på arbejdspladsen.”

Opfølgningen på undersøgelsen kommer til at ske i de enkelte magistratsafdelingerne med inddragelse af medarbejderne via HMU’erne og øvrige MED-udvalg. Derudover har Aarhus Kommune valgt at udvide en kommende trivselsmåling for alle fastansatte med flere spørgsmål omkring seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. Herudover planlægges også en virtuel konference omkring forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder seksuel chikane.

Magistraten i Aarhus har den 28. juni fået en orientering om undersøgelsen.

Hvis man som medarbejder i Aarhus Kommune oplever krænkende handlinger, kan man henvende sig til sin ledelse, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller personaleafdeling. Er der tale om en særlig situation, hvor dette ikke er muligt, kan man altid henvende sig anonymt til Aarhus Kommunes whistleblowerordning.

Se undersøgelsen i fuld ordlyd