Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening indgår ny aftale om helhedsplan for Gellerup

Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening har i dag indgået en aftale om den forsatte udvikling af Gellerupparken. Aftalen betyder, at der vil blive gennemført meget ambitiøse og gennemgribende renoveringer af blokkene i området, og at syv blokke bliver revet ned.

Den nye aftale er baseret på tidligere beslutninger. Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2019 en aftale om en udviklingsplan, der senere samme år blev godkendt af boligministeren.

Første del af udviklingsplanen bliver nu udmøntet, og det betyder, at syv blokke bliver revet ned, og at fem blokke i Gellerupparken bliver renoveret. To blokke er allerede renoveret.

Aftalen beskriver, hvordan blokkene på Gudrunsvej skal renoveres. Renoveringerne betyder bl.a., at en del af lejlighederne ombygges til mindre boliger. Der bliver dermed skabt forskellige boligtyper -og størrelser, så området får et mere varieret boligudbud. Mæglervurderinger har vist, at de nye boligtyper og -størrelser i højere grad matcher efterspørgslen på det aarhusianske boligmarked. De nye ombyggede boliger og de kommende renoveringerne bidrager dermed til at tiltrække nye beboere, og Gellerupparken tilpasser sig med renoveringerne efterspørgslen på boligmarkedet og gør op med tomme boliger i området.

De første nedrivninger ventes at ske i starten af 2023, og arbejdet med renoveringerne begynder i slutningen af samme år.

Aftalen skal nu behandles i henholdsvis Aarhus Byråd og i Brabrand Boligforenings beboerdemokrati.
Aftalen er underskrevet af borgmester Jacob Bundsgaard og formand for Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen

Se aftaleteksten i fuld ordlyd