Gellerup Sogn lukkes ned på grund af udbredt smitte

Opdatering 1. juni 2021: Sødalskolen og klubber for unge genåbner trods nedlukning i Gellerup Sogn

Hvis incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 600 smittede pr. 100.000 indbyggere, der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19, og positivprocenten er mindst 3 pct., er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde lukning i sognet af følgende:

  • Grundskoler (konkret Sødalskolen), SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser. Sødalsskolen åbner evt igen onsdag efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det vil fortsat være muligt med ”Click and Collect” afhentning af forudbestilte bøger på biblioteket, og der vil også være åbent i Borgerservice.
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler.

I Gellerup Sogn har smittetallene over den seneste uge været stigende, og mandag den 31. maj har det så nået et niveau, hvor kommunen skal påbyde nedlukning.

Ny testbus skal køre rundt i området

Kriseledelsen i Aarhus Kommune er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og følger udviklingen nøje i forhold til testning, smitteopsporing og isolation. Aarhus Kommune holder mandag den 31. maj møde om situationen med en stor kreds af foreninger, nøglepersoner, institutioner mv i Gellerup.

I den kommende uge vil kommunen i samarbejde med regionen indsætte en test-bus, som vil køre rundt i Gellerup Sogn fra opgang til opgang for at gøre adgangen til test lettere for beboerne. Dette er et supplement til de eksisterende test-muligheder i Gellerup, ved City Vest og Nordgårdhallen.

2. og 3. juni gennemføres en mobil vaccinationsindsats i Gellerup, hvor borgere som tidligere har modtaget invitation til vaccination, men endnu ikke taget imod tilbuddet, kan blive vaccineret lokalt i området. Borgerservice i Aarhus Kommune har ringet rundt til ca. 950 borgere i Gellerup med tilbud om vaccination.

Der etableres desuden i næste uge en fremskudt borgerservice i området, hvor borgerne kan få hjælp fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland til booking af tid til vaccination på de almindelige vaccinationscentre.

Sundhedsmyndighederne opfordrer alle i Gellerup Sogn til:

  • At se så få som muligt
  • At offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra
  • At private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette
  • At små børn passes hjemme
  • At dagtilbud opdeler i faste, mindre grupper mv., og at beboerne testes for COVID-19

Søg information på Aula og BørneIntra

Dagtilbud og dagpleje er fortsat åbne. Samtidig etableres der nødpasning på skoler under nedlukningen for elever i 0- til 4. klasse, ligesom sårbare elever vil blive undtaget.

For nærmere besked om lukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, SFO, tilbud og nødpasning skal man holde sig orienteret på de kanaler, hvor man almindeligvis får sin information, Aula eller BørneIntra mv.

Hvornår kan nedlukning ophæves?

Når sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre (600-20-3), ophæves nedlukningen.