Energimærkning på løbehjul

Når energikonsulenter skal rundt og besøge alle kommunens ejendomme og vurdere hvordan de klarer sig energimæssigt, vil en del af de mange kilometer rundt i kommunen blive kørt på et eldrevet løbehjul.

Det er et håndgribeligt resultat af Aarhus Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, som bruges til at skubbe på grønne løsninger, lyder det fra borgmester Jacob Bundsgaard.

”Med vores størrelse har vi rigtig mange indkøb. Når vi stiller krav til at for eksempel vores levererandøres transport skal forgå så klimavenligt som muligt, er vi med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning fordi vores krav er med til at forme virksomhedernes løsninger,” siger han.

Grønne udbudskrav hilses velkommen

Hos SEAS-NVE Strømmen, der er en del af den andelsejede energi- og fibernetkoncern Andel, er man glad for udfordringen:

”Vi møder oftere og oftere den slags krav og det er vi glade for, da det giver os mulighed for sammen med vores kunder at gøre en forskel, fortæller kontraktansvarlig energipartner i SEAS-NVE Strømmen Jesper Kjær Pedersen, og tilføjer:

”Vi arbejder med energioptimering af ejendomme i kommuner over hele landet. Derfor er det også naturligt for os at have fokus på kørsel, da der er både CO2, tid og penge at spare. Nu er vi gået et skridt videre. Med løbehjulet, der kører på strøm, har vi fået en effektiv måde at komme rundt til et stort antal ejendomme, der geografisk ligger relativt tæt.”

Omkring 350 ud af kommunens 800 ejendomme ligger i Aarhus centralt inden for Ringvejen og vil derfor få besøg af en energikonsulent på løbehjul.

Kommunal forandringskraft

I løbet af foråret 2021 forventes det, at byrådet i Aarhus vedtager byens nye klimahandlingsplan. Her hæfter Jacob Bundsgaard sig ved muligheden for at bruge kommunens markante indkøbskraft til at skabe grønne forandringer i samfundet og understreger de langsigtede perspektiver:

”Når vi laver udbud, kigger vi selvfølgelig på pris og kvalitet. Men vi skal også se udbud i det lange perspektiv, hvor det ikke alene er prisen her og nu, der er afgørende, men i høj grad og også de klimamæssige og udviklingsmæssige bundlinjer, der skal være i fokus. Og når man stiller den slags krav, kan man som kommune relativt simpelt påvirke den grønne omstilling ikke bare i egen kommune men i hele Danmark,” siger han.