Rekordstort antal borgere har brevstemt i Aarhus Kommune

Til by- og regionsrådsvalget på tirsdag har over 20.000 borgere i Aarhus Kommune benyttet sig af muligheden for at brevstemme på forhånd. Det endelige antal brevstemmer kendes først søndag morgen, da brevstemmerne skal transporteres imellem kommunerne for at blive talt op med de øvrige stemmer på valgdagen.

Det foreløbige antal brevstemmer til valget på tirsdag er på 20.545.
Til sammenligning var tallene i 2013 på 10.164 stk. og i 2017 på 10.861 stk. i alt. Der er således tale om cirka en fordobling.

Dermed er brevstemmeprocenten foreløbigt 7,5% i 2021 mod 3,65% i 2017.

Aarhus Kommune ser frem til at modtage alle øvrige vælgere på kommunens 47 valgsteder på tirsdag den 16. november 2021 kl. 8 - 20.