Byrådets partier enige om en ramme for de forestående budgetforhandlinger

Aftalen kan i sin helhed ses i vedhæftede dokument, som er underskrevet af repræsentanter for alle partier i Aarhus Byråd.

Se aftalen i fuld ordlyd