Street art flytter fra vandkanten til skovbrynet

Street art flytter fra vandkanten til skovbrynet

En brølende tiger, en stejlende cirkushest og et gentænkt byvåben. Det er blot nogle af de farvefyldte og tankevækkende motiver, som seks street art-kunstnere i samarbejde har skabt og udstillet på kæmpestore og mobile vægge i festugen. Som gadekunstnere er de vant til, at deres værker er flygtige og forsvinder med tiden. Men nu får netop disse kunstværker forlænget deres levetid i et samarbejde mellem Kongelundens Sekretariat, Sailing Aarhus og Galleri Grisk.

Kunst kan forny det velkendte

En del af visionen for Kongelunden er at være et samlingspunkt for alle. Derfor vil vi gerne eksperimentere med at bruge de åbne flader i landskabet til noget nyt og andet – for eksempel kunst”, forklarer Line Willacy, der som arkitekt i Kongelundens Sekretariat er chefkonsulent på en samlet udviklingsplan for Kongelunden.  

Hun er derfor glad for den mulighed, der spontant opstod for at flytte gadekunsten fra vandkanten på Aarhus Ø til skovbrynet i Kongelunden. Line Willacy forklarer videre, at netop midlertidige tiltag og aktiviteter er et af de greb, der vil blive brugt i udviklingen af Kongelunden.

Peter Birk, der er stifter af Galleri Grisk, hvor street art spiller hovedrollen, ser også et stort potentiale for med samarbejdet at tiltrække nye typer af besøgende fra hele Aarhus til Kongelunden. Han siger: ”Gennem street art kan en ny generation af unge kunstnere give vores velkendte steder en helt ny betydning. Samtidig er værkerne et kunstnerisk eksempel på, hvad samarbejde og gensidig inspiration kan tilføre en proces.”

Fodboldeng lægger græs til udstilling

Kongelundens udgave af Aarhus Street Art Festival står opstillet på den såkaldte fodboldeng, som er en lysning i skoven afgrænset af Kongevejen og Skovbrynet umiddelbart vest for Filtenborg Plads. Fodboldengen bliver blandt andet brugt af spejderne, ligesom gymnasiet har idrætsaktiviteter i området. Disse aktiviteter bliver ikke påvirket af udstillingen, men kan stadig finde sted.

Udstillingen er åben for alle og opstillet til og med uge 42, som er skolernes efterårsferie. Læs mere om de enkelte street art-kunstnere på Kongelundens hjemmeside. Aarhus Street Art Festival 2021 har fået støtte fra Aarhus Kommunes genstartspulje. Hvert værk er blevet til i samarbejde mellem flere kunstnere på fem gange fem meter store trævægge.

Læs mere om de seks street art-kunstnere.

Yderligere oplysninger: Lotte Pape, kommunikationsansvarlig i Kongelundens Sekretariat, telefon 4185 5074.