Peter Pedersen bliver konstitueret stadsdirektør i Aarhus Kommune

Byrådet har den 19. januar godkendt konstitueringen af Peter Pedersen, økonomidirektør i Borgmesterens Afdeling, som stadsdirektør fra 1. marts, da Niels Højberg har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af februar 2022.

66-årige Peter Pedersen vil som konstitueret stadsdirektør varetage opgaverne i stillingen med reference til borgmesteren. Peter har siden sin ansættelse 1. april 2012 lejlighedsvis fungeret som stedfortræder for stadsdirektøren.

Rekrutteringsprocessen er sat i gang, og den nye stadsdirektør ventes at være fundet primo maj med tiltrædelse inden sommerferien.