Vigtigt skridt for Bispehaven med Østjysk Boligs ja til helhedsplan

Et bredt flertal i Aarhus Byråd godkendte i december – sammen med en strategisk udviklingsplan for hele bydelen – helhedsplanen for Bispehaven, og nu er planen også godkendt i Østjysk Boligs repræsentantskab, som er boligforeningens øverste myndighed. 

Planerne sætter retningen for at binde Bispehaven, Ellekær og Hasle bedre sammen i en række nye kvarterer under det fælles navn Hasselhøj.

Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig over beslutningen, men peger samtidigt på nødvendigheden af at inddrage beboerne tæt i det kommende arbejde:

”Med Helhedsplanen har byrådet og Østjysk Bolig taget en meget vanskelig, men også nødvendig beslutning. Jeg tror på Bispehavens fremtid, men også på behovet for forandring. Jeg er meget opmærksom på, at beboerne tidligere har stemt nej til Helhedsplanen. Vi har derfor en vigtig opgave med at få dem involveret i det videre arbejde. Helhedsplanen indeholder en række tiltag, som i sidste ende kommer beboerne og boligområdet til gode, men vi har brug for en tæt dialog med borgerne i området – og med resten af Aarhus – så vi sammen kan løfte bydelen til gavn både for beboerne og resten af byen.”

Fra udsat boligområde til ny tryg og børnevenlig bydel

Formålet med helhedsplanen er at skabe en bydel i balance og sikre en god og tryg hverdag for beboerne. Nye private rækkehuse skal bl.a. bidrage til at fastholde og tiltrække aarhusianske børnefamilier til området, som er en gruppe, der særligt har svært ved at finde en passende bolig i Aarhus. Som en del af helhedsplanen for Bispehaven bliver der nedrevet seks boligblokke, så der kan skabes en ny boliggade og en ny kultur- og idrætsfacilitet, ligesom en række af de almene boliger bliver renoveret.

Helhedsplanen skal også sikre, at Aarhus Kommune og boligforeningen lever op til lovgivningen om parallelsamfund, der definerer, hvordan særligt udsatte boligområder – heriblandt Bispehaven – skal udvikles. Ét af grebene er at reducere antallet af almene familieboliger til maximalt 40 pct. inden 2030, så områderne får en mere blandet beboersammensætning.

Fakta

Helhedsplanen for Bispehaven fastsætter overordnet indhold og økonomi til renoveringer af blokke, infrastruktur, mødesteder, nedrivning af seks blokke og genhusning af de berørte beboere. Planen understøtter områdets forvandling hvor Bispehaven i fremtiden bliver en del af en ny tryg og attraktiv bydel i Hasle. Helhedsplanen blev godkendt i byrådet 15. december 2021. Planen skal også godkendes i boligforeningen. 30. november 2021 stemte beboerne i Bispehaven nej til planen på et afdelingsmøde. Efterfølgende har Østjysk Boligs repræsentantskab, som er boligforeningens øverste myndighed, stemt ja til planen på et møde 20. januar 2022.

Den strategiske udviklingsplan for Hasselhøj: Bispehaven, Ellekær og dele af Hasle er i offentlig høring i perioden 15. december 2021 til 15. februar 2022. Der afholdes virtuelt borgermøde 27. januar 2022, kl. 16.

Udviklingsplanen sætter de strategiske målsætninger for den fremtidige udvikling i og omkring Hasselhøj, der tæller Bispehaven, Ellekær og dele af Hasle. Udviklingsplanen beskriver de samlede visioner for udviklingen af bydelen. Målet er, at Bispehaven i 2030 er en mere integreret del af Hasle, som ligner resten af byen i forhold til fx uddannelsesniveau, beskæftigelse, sundhed og tryghed.

De to planer bygger videre på Tryghedsrenoveringen af Bispehaven, som netop er afsluttet og som har gjort op med en stor del af de fysiske rammer, der var med til at gøre området utrygt at færdes i. Bl.a. er udearealerne mellem blokkende blevet renoveret, så de fremstår mere imødekommende og overskuelige, de mørke parkeringskældre er blevet revet ned, og der er kommet bedre adgang og blødere facader i tegl og træ som kontrast til den hårde beton.

Planerne går nu videre med at tage endeligt livtag med områdets strukturelle udfordringer vedr. beboersammensætning, udsathed, kriminalitet, uddannelsesniveau mm., så Bispehaven og området omkring bliver en mere blandet bydel i balance.