Anlægsregnskab for Letbanens første etape

Magistraten skal mandag den 28. november godkende det endelige anlægsregnskab for letbanens første etape.

Letbanens anlæg omfatter dels en nybygget dobbeltsporet indre strækning fra Aarhus H til Lisbjerg og videre til Lystrup, og dels en ombygning af Odderbanen og Grenåbanen, som begge er enkeltsporede strækninger.

I december 2017 blev den indre strækning af Aarhus Letbane taget i brug, og fra 30. april 2019 blev Grenåbanen genåbnet, og der var drift på alle strækninger.

Det samlede budget for etableringen af Aarhus Letbane er på 4,3 mia. kroner og består af to dele.

  • Del 1 er anlægsbudgettet på 2 mia. kroner, som dækker selve jernbanen med skinner, stoppesteder og signalanlæg. Det er denne del, der behandles af Magistraten. Det endelige anlægsregnskab for 1. etape viser et samlet forbrug på 2.040 mio. kr. for Letbanen, mens den samlede indbetaling fra staten, regionen og Aarhus Kommune er på 1.959 mio. Der er dermed en merudgift på 81 mio. kr. Kommunens andel er 71 mio. kroner, som finansieres via en reserve på 27 mio. kroner, mens restbeløbet på 44 mio. kroner optages som et lån.
  • Del 2 dækker letbanetog, værksted og andre faciliteter. Investeringen på 2,3 mia. kroner er betalt af lån, som letbanen har optaget. Senere på året forventes et regnskab, som balancerer med budgettet.

Fakta

Mere end 1,5 millioner passagerer – svarende til over 16.500 dagligt rejsende – valgte i tredje kvartal 2022 Letbanen til, og gjorde det til banens bedste kvartal siden 2019, umiddelbart inden coronaen ramte og satte passagertallet tilbage.

Letbanens rettighed var frem til problemerne med togeftersyn på 96,9 i 2022.

Letbanens passagertal nåede i 3. kvartal 2022 26 procent højere end samme kvartal 2019 (før corona)

Letbanen afleverer redegørelse om manglende togeftersyn

Aarhus Letbane A/S har afleveret den ventede redegørelse til Aarhus Kommune om de manglende togeftersyn, som siden torsdag 10. november har betydet ændrede køreplaner og nedsat drift på enkelte strækninger af letbanen. Redegørelsen, der kommer på anmodning fra borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang, er netop sendt til Aarhus Byråd.

Redegørelsen peger på en række handlinger, som er sat i gang, ligesom den peger på en igangsat årsagsanalyse, der skal beskrive, hvorfor letbanetog ikke er indkaldt rettidigt til eftersyn.

Jacob Bundsgaard har på den baggrund følgende kommentar: ”Jeg har i dag modtaget redegørelsen fra Aarhus Letbane, og den tager jeg til efterretning. Redegørelsen bekræfter, der er begået fejl i forhold til at sikre, togene ikke overskrider en eftersynsgrænse på 500.000 km. Det har desværre skabt en meget utilfredsstillende situation for både passagererne og for letbanens omdømme. Ifølge redegørelsen har Aarhus Letbane nu igangsat en analyse, der skal belyse årsagerne til, at de nødvendige eftersyn ikke er blevet foretaget. Jeg ser frem til at høre resultatet af det, og at Aarhus Letbane i forlængelse af analysen optimerer samspil, snitflader og ansvar mellem parterne. Letbanen og dens samarbejdspartnere skal gøre alt, hvad de overhovedet kan for at undgå tilsvarende fremtidige driftsforstyrrelser til gene for passagererne.”

Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj Bang siger: "Jeg har nu læst redegørelsen, som jeg tager til efterretning. Det er ikke godt nok, når der sker fejl som denne, der påvirker så mange borgeres dagligdag. Mange er helt afhængige af letbanen for at få hverdagen til at hænge sammen, og derfor forventer jeg, at Aarhus Letbane og dens samarbejdspartnere gør alt hvad de kan for at sikre, at noget lignende ikke gentager sig, for passagererne må ikke igen efterlades på perronen på grund af manglende vedligehold.”

Se redegørelsen i fuld ordlyd: