Se alle høringssvar til sparekataloget

Aarhus Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-​2026. Budgettet indeholdt en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser. Magistratsafdelingernes sparekataloger har været i offentlig høring, som sluttede den 24. november. 

Høringssvarene for de enkelte afdelinger er opdelt efter, om indsenderen udtaler sig som: Privatperson, Virksomhed, Forening organisation eller bestyrelse, Råd og nævn, Myndighed eller MED-udvalg.

Magistratsafdelingerne vil i løbet af uge 48 udarbejde overordnede beskrivelser samt statistik i forhold til indhold af høringssvarene.

Se alle høringssvar