Magistraten bestiller hasteplan for at sænke energiforbruget

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Inflation, international energikrise og hensynet til klima og miljø betyder, at vi som samfund og som kommune er tvunget til at skære toppen af vores energiforbrug i de kommende måneder. Vi har i Magistraten i dag haft en indledende drøftelse af behovet og mulige initiativer, og der er enighed om, at vi skal have alle gode kræfter tænkt ind. Vi har bedt vores direktører i Aarhus Kommune om at udarbejde en plan, som skal præsenteres inden for de næste 14 dage. Den skal give et billede af indsatser og effekter både på den helt korte bane, her og nu - og på længere sigt, hvordan vi med afsæt i energikrisen kan understøtte vores ambitioner med at nedbringe vores klimapåvirkninger. Det haster, for vi står over for et udfordrende vinterhalvår.”

Der vil også være en betydelig økonomisk gevinst, hvis vi for eksempel kan spare på elforbruget. Vi har meget gunstige fastprisaftaler på størstedelen af kommunens el, men på de sidste 20 procent betaler vi de meget højere markedspriser. Hvad det betyder for budgetlægningen at vi sparer på energien, foreslår jeg, at vi drøfter i de nært forestående forhandlinger”, tilføjer borgmesteren.

Borgmesteren oplyser, at Direktørgruppen er blevet bedt om at fokusere på såvel fælles, tværgående energispareinitiativer i kommunen, konkrete initiativer i de enkelte forvaltninger – og redskaber til at hjælpe og rådgive de aarhusianske husholdninger.