Nye borgermøder i Aarhus Kommune skal knække indbrudskurven

Antallet af indbrud tog under corona et markant dyk, da mange arbejdede hjemme, og selvom indbrudstallene stadig er lavere end før corona, er antallet af indbrudsanmeldelser særligt i nogle områder af Aarhus Kommune steget i årets første måneder. Derfor inviterer Aarhus Kommune og Østjyllands Politi nu borgerne i de mest ramte områder til møder, hvor man kan få gode råd til, hvordan man sikrer sin bolig. Det første møde er allerede overtegnet.

 I årets første mørke måneder har det nogle steder været tydeligt, at tyvene har haft for gode arbejdsvilkår. Det gælder blandt andet i Egå og Risskov, hvor antallet af indbrud i privat beboelse er blandt de højeste i kommunen.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi inviteret borgerne i 8240 og 8250 til det første af en række møder, som vil blive afholdt i kommunen, hvor man kan få gode råd og vejledning til, hvordan man bedst sikrer sin bolig mod indbrud.

Interessen har været overvældende, og alle pladser til det første møde er revet væk. Med over 500 tilmeldte er der stor interesse for at blive klædt bedre på og sikre sit hjem mod indbrud. På grund af den store interesse er der nu lukket for tilmelding.

Møde i Aarhus C 31. maj

Udviklingen i indbrud følges tæt af både politi og kommune – og der vil blive arrangeret lignende møder i lokalområder, hvis der opstår en lignende stigning. Invitationer vil blive sendt ud i berørte områder via e-boks – og alm. brev hvis man er fritaget for dette.

Det næste møde er allerede nu ved at blive planlagt i Aarhus C den 31. maj, hvor fokus i særlig grad vil være på, hvordan man forebygger indbrud i lejligheder og etageejendomme. Så hvis man bor i Aarhus C, kan man holde øje med sin e-boks i starten af maj, hvor invitationerne vil blive sendt ud.

Det store fokus på indbrud er centralt for samarbejdet mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune – ”Tryg i Aarhus”.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Tryghed er en væsentlig forudsætning for trivsel. Det er helt grundlæggende for os alle, store som små, unge som gamle, at man føler sig tryg hver dag - i sin hverdag, i sit eget hjem og når man færdes på gaden. Desværre oplever vi, at der bliver begået flere indbrud mod de aarhusianske hjem, så nu sætter vi målrettet ind for at stoppe den udvikling ved at bl.a. lancere en kampagne, som giver gode, konkret råd til, hvordan man undgår indbrud i eget hjem eller hos nogen, man holder af.”

 Politidirektør Kirsten Dyrman siger. ”Vi har altid stort fokus på både forebyggelse og opklaring af indbrud, men der er rigtig meget borgerne selv kan gøre for at sikre sig mod indbrud. Det vil vi rigtig gerne understøtte med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan indbrudssikre sin bolig, tilmelde sig nabohjælp, mm. Derudover er borgerne en vigtig sparringspartner for politiet til at holde øje med, om noget virker anderledes eller mistænkeligt i deres område, og derfor er den løbende dialog mellem borgere og politi vigtig for os”.

På mødet i Risskov vil Østjyllands Politi fortælle om de nyeste indbrudsstatistikker og tyvenes metoder, mens en sikringsekspert fra BoTrygt vil give konkrete råd til, hvordan man kan sikre sin bolig og sit nabolag.

Mødet bliver holdt torsdag den 20. april på Risskov Gymnasium.

Fortsat samarbejde for trygge boligområder – undgå UHA

Aarhus Kommune og Østjyllands Politi har under samarbejdet Tryg i Aarhus løbende fokus på indsatser, der skal sikre trygheden blandt de aarhusianske borgere. Indsatsen imod indbrud er én af disse indsatser.

En vigtig pointe er, at man med relativt små enkle greb kan nedbringe risikoen for indbrud i betydelig grad. De mest grundlæggende råd er, at man skal undgå ”UHA”- U-Hindret-Adgang, altså indbrud, hvor døren enten ikke har været låst, eller indbrudstyven har kunnet finde ens nøgle, fordi det oplagte med at gemme den under måtten, i gummistøvlen eller lignende – netop er oplagt.

Derudover hjælper det meget, hvis man sikrer sine vinduer med sikringsbeslag, da 66% af alle indbrud sker gennem vinduet – og så skal man ikke undervurdere hvor vigtigt godt naboskab og opmærksomhed er, for at afskrække potentielle tyve.