Sigtelinje skal sikres ved tinglysning

Forligspartierne bag aftalen om udvidelse af Aarhus Havn (Socialdemokratiet, Konservative, SF og Venstre) har aftalt en præcisering af aftalen, der slår fast, at sigtelinjen Carl Nielsens Vej skal sikres ved tinglysning. Sigtelinjen Carl Nielsens Vej sikres i forbindelse med lokalplanen for Yderhavnen.

Tinglysning må afvente, at arealerne er opfyldt og matrikuleret, men forligspartierne er enige om, at tinglysning skal ske, så snart det er muligt. For så vidt angår Marselisborg-Mols sigtelinjen er der usikkerhed om, hvorvidt denne kan tinglyses. Hvis det er muligt, vil den blive tinglyst.

Forligspartierne er enige om, at Marselisborg-Mols sigtelinjen ligeledes sikres ved en ny retningslinje i kommuneplanen.