Vejlby Vest står over for en omfattende fornyelse

Midt i marts stemte beboerne i Vejlby Vest ja til ambitiøs udviklingsplan. Nu er det blevet Aarhus Byråds tur til at behandle planerne for området. Med den nye plan vil Vejlby Vest blive fornyet med nye almene og private boliger, nyt fælleshus og en styrkelse af bydelens unikke naturkvaliteter.  Området får også en ny infrastruktur, som binder området bedre sammen med resten af byen.

 Peter Hebroe, Direktør for boligforeningen ALBOA, siger:

”Vi er utroligt glade og taknemmelige for den tilslutning, beboerne i Vejlby Vest har givet udviklingsplanen.  Beboerne har taget et stort ansvar og været med fra de første ideer til arkitektkonkurrencen og udarbejdelsen af udviklingsplanen. ALBOA og de øvrige almene boligorganisationer er vigtige for byens udvikling, og vi sikrer, at der tænkes bystrategisk, når vi renoverer og udvikler vores områder. Dette er Vejlby Vest et godt eksempel på.”

Netop beboernes involvering i processen glæder også borgmester Jacob Bundsgaard:

”Jeg har været meget glad for den proces, vi har haft Vejlby. Der har været et rigtig godt og tæt samarbejde med beboerne. Det er helt afgørende for succes og gør, at vi i dag står med en virkelig ambitiøs og robust plan, som bidrager afgørende til udviklingen af vores by. Beboerne og ALBOA har vist, at de tør tage ansvar – både for deres område og for Aarhus’ udvikling.”

Vejlby Vest som et attraktivt boligområde

Vejlby Vest har en lang historie som et attraktivt boligområde med et særligt fællesskab. Tiden har gjort, at området i dag står med bygninger, der skal renoveres, og udfordringer, der skal håndteres. Det er udgangspunktet for udviklingen af området, som blandt andet tager afsæt i afdelingens atriumhuse, som er i meget dårlig stand. Husene skal derfor rives ned, og der opføres nye andre steder i området. Målet er, at området fremover både kan fastholde nuværende beboere og få nye familier til at flytte til.  Derfor betyder planen også goddag til nye boligtyper, nye ejerboliger, nye veje, nyt stisystem og et nyt fælleshus. 

Rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang siger:

”Tilgangen i Vejlby Vest er den helt rette vej at gå. Vi får åbnet bydelen op med ny infrastruktur og skabt et varieret boligudbud, som vil være attraktive både for eksisterende og nye beboere. Samtidig har vi fokus på tryghed og fællesskaber, så vi får skabt et godt naboskab i området og en nærhed til den omkringliggende bydel. Udviklingsplanen i Vejlby Vest viser, hvordan vi, når vi arbejder sammen, kan skabe en sammenhængende by.”  

Planen behandles på magistratsmøde mandag 17. april og i Aarhus Byråd inden sommerferien.  Hvis Aarhus Byråd godkender planerne for området, forventes det, at arbejdet med at udarbejde en lokalplan starter medio 2023. Når lokalplanen er vedtaget, kan arbejdet gå i gang.

Læs udkast til udviklingsplanen:

Dokumentvisning (aarhus.dk)

Dokumentvisning (aarhus.dk)