Mindeord fra borgmesteren

I forbindelse med offentliggørelse af identiteten af ofrene for togulykken på Storebæltsbroen udtaler borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus: ”Den voldsomme og tragiske ulykke på Storebæltsbroen 2. januar har rystet os alle. Min dybeste medfølelse og sympati går til ofrene fra Aarhus og fra andre dele af landet samt ikke mindst til deres efterladte. Det er dybt ulykkeligt. Mange familier og venner er ved indgangen til det nye år efterladt med sorg og savn. Mine tanker går i dag til de mange, som derfor må indlede året med en trist påmindelse om livets skrøbelighed.”