Aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune

  • Der etableres en ny bydel med tre nye kvarterer: Karen Blixen-kvarteret, Trille Lucassen-kvarteret og Toveshøjkvarteret. De tre kvarterer vil få hver deres identitet og karakteristika.

  • Der vil blive tilført ca. 900 nye private boliger, bl.a. rækkehuse til nye målgrupper, og over 17.000 kvm nyt erhverv (udover allerede planlagte projekter). Målet er er at skabe en bydel med et varieret boligudbud, som tiltrækker forskellige målgrupper. Det vil blive grobund for en bydel med en varieret beboersammensætning.

  • Der vil samlet komme flere boliger i området end i dag. Det betyder, at der i 2030 vil der bo 9000 i området mod i dag 5000.

  • Der nedrives 600 boliger. 400 i Gellerup og 200 i Toveshøj. Nedrivningerne skal give plads til nye boliger og erhverv.

  • Alle tilbageblevne boliger bliver renoveret i høj kvalitet, med varieret arkitektur og blandede lejlighedstyper. Måler er, at alle boliger i Gellerup og Toveshøj bliver attraktive boliger på det aarhusianske boligmarked.

  • Der er indgået en plan, som falder i to faser. Gellerup udvikles først. Her er blokke til nedrivning og renovering udpeget. Blokkene nedrives mellem 2021-2024. Hvilke blokke, der nedrives og renoveres i Toveshøj, besluttes først i 2023.

  • Planen er fuldt finansieret plan med tilskud fra Landsbyggefonden til både anlæg og afledte driftsudfordringer for Brabrand Boligforening. Desuden kommer en række kommunale investeringer og garantistillelse.

  • En række beboere skal permanent genhuses. Genhusningen vil som i Bispehaven finde sted i overensstemmelse med aftalen med BL’s 5. kreds. Alle er garanteret en passende almen bolig i Aarhus. Aarhus Kommune vil tilstræbe, at den enkelte beboer får flere valgmuligheder i forbindelse med valg af genhusningsbolig. Der etableres herudover en model med flyttehjælp til frivillig fraflytning målrettet beboere, som ikke lever op til kravene i fleksibel udlejning.

  • Udviklingsplanen skal behandles formelt af byrådet og repræsentantskabet i Brabrand Boligforening inden fremsendelse til ministeriet inden 1. juni 2019

Aftale om Gellerup