24 millioner kroner til nye idrætsfaciliteter

24 millioner kroner til nye idrætsfaciliteter

Der er et stort behov for nye idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune. Derfor har forligspartierne bag budgettet for det kommende år afsat ekstraordinært i alt 24 millioner kroner til idrætsfaciliteter - i første omgang skal fire konkrete projekter undersøges.

I både 2024 og 2025 er der 12 millioner kroner ekstra til nye idrætsfaciliteter. Det er resultatet af det netop indgåede budgetforlig i Aarhus Kommune. I første omgang skal det undersøges om fire konkrete projekter kan støttes. de fire projekter er:

  • Multihal i Åbyhøj
  • Ny idrætshal i Solbjerg
  • Kunstgræsbane i Viby Syd
  • Udvidet halkapacitet i Vejlby Risskov Hallen

”Der er stor efterspørgsel på kommunens idrætsfaciliteter, der er en vigtig ramme om et godt fritidsliv. Byen vokser, og vi bliver stadig flere til at deles om de alt for få faciliteter til idræt. Jeg er glad for, at det endnu engang er lykkedes at samle et flertal om at styrke idræts- og fritidslivet,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Idrættens Analyseinstitut udgav i år et facilitetsindeks, hvor Aarhus Kommune lå helt nede som nummer 91 blandt landets 98 kommuner. Det understregede det store behov, som også kom frem under kampagnen Aarhus-mangler, hvor borgerne i løbet af blot to uger kom med 800 konkrete bud på, hvor der mangler idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune.

”Gode idrætsfaciliteter er med til at sikre rammerne for det aktive og engagerede forenings- og fritidsliv. Idrætsfaciliteterne er centrale samlings- og mødesteder for byens borgere, og de er med til at udgøre en del af grundlaget for borgernes fysiske og mentale sundhed. Derfor er det så vigtigt, at vi fortsat arbejder på at sikre flere og bedre faciliteter, ” siger Rabih Azad-Ahmad.

I hele budgetperioden 2022-2025 er der afsat mere end 200 mio. kr. til idrætsfaciliteter.