Forlig styrker samarbejdet mellem kultur- og erhvervslivet i Aarhus

Der er store gevinster for Aarhus Kommune ved at få erhverv og kultur til at samarbejde endnu mere. Det mener partierne bag budgetforliget, der derfor styrker det nyligt oprettede Erhvervs- og Kulturforum Aarhus med 500.000 kr. årligt i budgettet.

”Det er et stort potentiale i skabe et tættere samarbejde mellem kulturlivet og erhvervslivet. Det handler om arbejdspladser og økonomi, men også om at gøre Aarhus til en god by at bo i, hvor kulturen lever og byder på mange tilbud for alle borgerne,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, der er en del af udvalgets formandskab.

Erhvervs- og Kulturforum Aarhus blev nedsat i forbindelse med det seneste kulturforlig for at fremme partnerskabet mellem kultur og erhverv i Aarhus. Formålet var også at videreudvikle de gode samarbejdserfaringer fra bl.a. Aarhus 2017 til at skabe endnu bedre resultater for Aarhus og byens kulturliv og erhvervsliv.

Forummet arbejder for at være katalysator for aktiviteter og samarbejde og for at udvikle pejlemærker for byen, som samarbejdspartnerne kan samles om.