Politisk styregruppe: Nyt stadion og sportscampus inden for rækkevidde

Aarhus Kommune skal have en helt ny sportscampus ved Atletion. Det mener den politiske styregruppe, der er sat til at undersøge muligheden for at etablere et nyt fodboldstadion. Styregruppen offentliggjorde tirsdag en analyse udarbejdet af PWC, der sandsynliggør at der kan etableres en sportscampus med et nyt fodboldstadion, nyt atletikstadion samtidig med at den eksisterende cykelbane og tennisanlægget bevares. Der kan desuden bygges en ny væddeløbsbane. Det hele kan under de rette omstændigheder lade sig gøre uden at det behøver at belaste kommunekassen.

”Et nyt stadion og sportscampus har aldrig været tættere på. Vi har med analysen spillet en god første halvleg og nu skal vi sammen med resten af byen have spillet bolden i mål til den endelige succes. Vi har fået en analyse der viser mulighed for, at vi kan etablere en moderne sportscampus sammen med en byudvikling af hele området uden at belaste kommunekassen. Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet for en sportscampus med et nyt fodboldstadion og håber at flere vil byde ind i den kommende proces, så vi kan finde en samlet løsning der styrker sporten og udvikler hele bydelen,” siger formanden for den politiske styregruppe, rådmand Rabih Azad-Ahmad.

I analysen peger PWC på fire scenarier for en modernisering af stadion og det omkringliggende område. Det er scenarier, der arbejder med forskellige størrelser stadion, en udflytning eller fastholdelse af væddeløbsbanen på sin nuværende placering, og forskellige bebyggelsesmuligheder omkring stadion. Scenarierne vil belaste kommunekassen med mellem nul og 320 millioner kroner. Det kan varieres ved forskellige greb. Herunder AGFs eventuelle medfinansiering, og hvordan de omkringliggende arealer bebygges.

Det for kommunekassen billigste scenarie indeholder et nyt fodboldstadion til 15.000 tilskuere, en ny væddeløbsbane og et nyt atletikanlæg som nabo til Aarhus Cyklebane. Det kan, hvis alle forudsætninger holder, etableres uden at kommunen skal finde penge til det i sine budgetter. I stedet skal pengene findes ved at bygge en helt ny bydel på den nuværende væddeløbsbanes arealer.

”Det er vigtigt, at vi med rapporten i hånden kan sige, at vi kan skabe en række nye sportsfaciliteter og få et rigtigt fodboldstadion uden, at vi skal trække penge op af kommunekassen. Det er måske ikke alles drømme, som kan blive til virkelighed med scenariet. Der kan være ønske om et større fodboldstadion, der kan være ønske om bedre faciliteter til VIP eller en anden form for byudvikling på den nuværende Væddeløbsbane. Vi vil gerne i den politiske styregruppe arbejde for en række forbedringer af de løsninger, som er beskrevet i scenariet, men de penge, som forbedringerne koster, skal komme udefra,” siger rådmand Bünyamin Simsek, der er medlem af styregruppen.

Den politiske styregruppe er enige om at fortsætte arbejdet med udgangspunkt i at der ikke skal tilføres penge fra kommunekassen. Samtidig vil styregruppen undersøge, om det er muligt at gøre forslaget endnu bedre i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og investorer.

”Jeg ser frem til en åben og inddragende proces, hvor alle får mulighed for at byde ind. Det er vigtigt med et bredt ejerskab både i byrådet og i byen. Der er tale om en ambitiøs vision for en vigtig bydel og som jeg håber mange vil være med til at løfte. Vi har i den politiske vist økonomisk ansvarlighed og sat en retning der både fremtidssikrer idrætten og dens faciliteter, og som kan løses inden for rammerne af bydelsudviklingen, ” siger medlem af den politiske styregruppe og byrådsmedlem Hans Skou.