Det bliver sværere at løbe fra regningen i Aarhus

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad fik i det netop indgåede budgetforlig opbakning til sit forslag om at styrke indsatsen mod dårlige betalere. Frem over skal dobbelt så mange medarbejdere ringe til de borgere og virksomheder, der skylder kommunen penge.

Aarhus Kommune udvider nu succesen med at ringe til de borgere og virksomheder, der skylder kommunen penge. Hidtil har kommunen haft en enkelt medarbejder til at ringe penge ind. Men fremover skal to medarbejdere foretage opkaldene til de mange, der ikke har betalt hvad de skylder.

”Det er en utrolig vigtig indsats. Vi kan som kommune ikke leve med, at vi har stadig flere penge til gode. Jeg er derfor meget glad for, at forligspartierne har bakket op om mit forslag, så vi nu med endnu større effekt kan få pengene i kommunekasse. Det er her de hører til, og det her de gør gavn for fællesskabet,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad

Ordningen med at ringe til borgerne blev en realitet efter at SKATs automatiske opkrævningssystem EFIs sammenbrud. Frem for at vente på, at Skat igen fik styr på opkrævningen, igangsatte Aarhus Kommune en forsøgsordning. Det har indtil videre sikret kommunekassen 25 millioner kroner. Forsøgsordningen skulle være stoppet i marts 2019. Men medet det indgåede forlig fortsætter den nu med fordoblet styrke.

”Det er utrolig vigtig opgave. Det er en bombe under vores velfærdssystem, når nogle forsøger at løbe fra regningen. Vi er nødt til, at gøre hvad vi kan for at inddrive pengene, mens vi venter på at SKAT endelig bliver i stand til selv at løse deres opgave, ” siger Rabih Azad-Ahmad

De krav, kommunen ringer om, er bl.a. parkeringsafgifter, byggesagsgebyrer, kontrolafgifter og diverse regningskrav. Snart vil også bøder fra Folkeregisteret blive en fast del af ordningen.

Borgere og virksomheder skyldte til sammen Aarhus Kommune 432.110.802 kroner ved udgangen af august måned.