Pasning og undervisning går fri af sparerunde

”Min ambition har hele tiden været, at sparekniven blev ført uden om det, vi tilbyder børnene og de unge. Det er i høj grad lykkedes med det forlig, der er indgået. Ikke alle tidsler er fjernet, men samlet set kan jeg konstatere, at der ikke skal spares på de pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter i dagtilbud, skoler, SFO og fritidstilbud, og det er jeg glad for,” siger Thomas Medom.

Der er med forliget besluttet besparelser ved at samle og effektivisere administrationen. Samtidig slankes ledelseslagene og endelig hæves forældrebetalingen i fritidstilbud samt for deltidspladser i dagtilbud, som hidtil har været uforholdsmæssigt billigere end fuldtidspladser.

Samtidig afsætter forliget penge til indsatsen for ordblinde børn, styrker indsatsen for udsatte børnefamilier ligesom der er taget hul på at spare op til nye skoler i takt med, at Aarhus vokser.