Biblioteker skal give flere børn og unge lyst til at læse

Biblioteker skal give flere børn og unge lyst til at læse

Flere børn og unge skal være bedre til læse. Partierne bag det netop indgåede budgetforlig i Aarhus Kommune afsætter 2 millioner kroner årligt til opgaven. Pengene skal blandt andet bruges på at få flere til at bruge eReolen og fortsat udvikling af læseinitiativer.

Bibliotekerne spiller en særlig rolle i at styrke børn og unges muligheder for leg, læring, oplevelser og læselyst.

”Det er vigtigt at flere børn og unge bliver endnu bedre til at læse. Det er afgørende for hvordan man klarer sig. Jeg er derfor glad for at forligspartierne er enige om at styrke indsatsen, der understøtter bibliotekernes vigtige rolle på området, ” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Med den nye politik for Borgerservice og Biblioteker – Stærke fællesskaber i trygge rammer – er der høje ambitioner for den forskel som bibliotekerne kan gøre.

Det gælder bl.a. gennem fremme af unges læselyst og læseevne ved udvidet adgang til og brug af bibliotekernes digitale tilbud (eReolen GO) og videreudvikling af læseinitiativer - også for læseuvante.

Forligspartierne ønsker at styrke bibliotekernes arbejde med at understøtte børn og unges læselyst- og evner, lige som
Ud over læselyst skal de to millioner kroner årligt bruges på en styrket indsats inden for demokratisk medborgerskab.