Budgetaftale sikrer millioner til filmproduktion

Budgetaftale sikrer millioner til filmproduktion
2,6 millioner kroner i øget kommunalt tilskud til Den Vestdanske Filmpulje udløser 23,7 millioner kroner fra Staten.

Partierne i Aarhus Byråd besluttede at øge det kommunale tilskud til Den Vestdanske Filmpulje med 2,6 millioner kroner. Det betyder, at de otte deltagende kommuner i Den Vestdanske Filmpulje, nu tilsammen yder 10 millioner kroner, hvilket udløser en statslig medfinansiering på 23,7 millioner kroner.

”Det er et kæmpe fremskridt for filmproduktionen i Vestdanmark. Den nye aftale mellem de regionale filmfonde og Staten betyder, at vi modtager næsten 2,5 gange så meget i statslig medfinansiering, som vi selv investerer,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, der samtidig er formand for Den Vestdanske Filmpulje.

Årsagen til den store statslige medfinansiering skal findes i ”Filmaftalen 2019 – 2023”, som betyder et afgørende gennembrud for de regionale filmfonde. Aftalen sikrer et større tilskud fra Staten, hvis de regionale filmfonde selv finder 10 millioner kroner. Det beløb er nået med øgede kommunale tilskud fra Aarhus Kommune. Den Vestdanske Filmpulje modtager fremadrettet en markant statsstøtte til regional produktion af danske spillefilm, animationsfilm, kortfilm og dokumentarfilm.

Det er dog ikke blot de aarhusianske filmmiljøer, der får glæde af de ekstra millioner.

”Vi ved, at for hver krone, som Den Vestdanske Filmpulje investerer i den aarhusianske filmbranche, bliver der skabt en omsætning på 4,20 kroner i Aarhus Kommune. På den måde får den øgede medfinansiering stor betydning for hele byen,” Rabih Azad-Ahmad.