Budgetforlig er startskud til bedre fremkommelighed

Forliget om Aarhus Kommunes budget sætter nu gang i de første investeringer i byens infrastruktur, som rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek for nyligt efterlyste i en helt ny og dyster analyse af trafikken i Aarhus frem mod 2050. Samtidig er forligspartierne enige om, at byrådet har en fælles opgave med at løse byens fremtidige udfordringer med mobiliteten i kommunen med henvisning til analysen ”Mobilitet frem mod 2050”.

De seneste beregninger viser et sammenbrud i morgen- og eftermiddagstrafikken allerede i 2035, og Bünyamin Simsek er tilfreds med, at byrådet allerede nu sætter gang i forundersøgelserne af en række af de konkrete tiltag, som er nødvendige for at holde byens åben og tilgængelig.

”I forbindelse med analysen ”Mobilitet frem mod 2050” fremlagde jeg et katalog over anlægsprojekter inden for alle transportformer, som vi bliver nødt til at se på, hvis vi skal sikre, at aarhusianerne har en velfungerende by i fremtiden. Jeg er glad for, at byrådet nu har taget fat i de første projekter og samtidig har vist, at vi står sammen om at møde den
udfordring, som mobiliteten er i en by i vækst,” siger Bünyamin Simsek.

Ved budgetforliget er partierne blevet enige om at investere 27 millioner kroner i intelligente trafiksignaler som de indledende skridt til en egentlig trafikcentral i Aarhus, hvor trafikken kan styres effektivt rundt i byen fra minut til minut. Det såkaldte ITS-system er i ”Mobilitet frem mod 2050” udpeget som et af de vigtigste virkemidler til at udnytte byens eksisterende vejanlæg bedst muligt. Et fuldt udbygget system med en bemandet trafikcentral yderligere investeringer.


Forligspartierne har også bevilget penge til forundersøgelser af flere konkrete udbygningsprojekter, der skal sikre  fremkommeligheden rundt om byen. Det drejer sig om fem millioner kroner til en analyse af, hvordan Ringvejen kan blive opgraderet til at håndtere mere kollektiv trafik og flere biler. Partierne har også anvist to millioner kroner til at finde en løsning på, hvordan der kan skabes mere plads til trafikanter i krydset mellem Ringgaden og Søren Frichs Vej samt to millioner kroner til undersøge mulighederne for at lave minirutebilstationer uden for bymidten, der vil lette presset af bustrafik i Midtbyen.

Hertil kommer et generelt løft af den kollektive trafik med et bidrag på 10 millioner kroner om året til mere buskørsel i omegnsbyerne. 

Endelig har byrådet afsat de første 8,6 millioner kroner til at udvide Torshøjvej fra to til fire spor. Torshøjvej skal fra 2022 forbinde den nye Bering-Bedervej med Aarhus Syd Motorvejen. Projektet skal laves sammen med Vejdirektoratet, og forventes at koste Aarhus Kommune i alt 12-14 millioner kroner.

”Der er behov for meget store investeringer i byens infrastruktur i fremtiden. Meget større investeringer, end vi har mulighed for at finde penge til, ved et budgetforlig som dette. Men jeg synes, at vi i fællesskab viser, at vi har en erkendelse af, at der skal ske en opgradering af vores infrastruktur, hvis byens ikke skal sande helt til,” siger Bünyamin Simsek.