Kommentar til budgetforliget fra Social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz:

Socialområdet har i flere år kæmpet med at få budgetterne til at række til stadigt flere borgere med et voksende behov for støtte.

Derfor var det mit håb, at vi i dette års forhandlinger kunne sikre socialområdet en betydelig økonomisk indsprøjtning. Jeg er meget tilfreds med, at et bredt flertal blev enige om at gøre netop det.

Resultatet er et historisk stort løft til de sociale indsatser. Med mere end 70 millioner kroner tilfører vi væsentligt flere ressourcer til arbejdet med at hjælpe vores mest udsatte borgere. Det er mange penge, og de kommer til at gøre en enorm forskel for den støtte, som vi fremover kan tilbyde voksne og børn med handicap, psykisk syge i socialpsykiatrien, misbrugerne, de hjemløse og andre sårbare medborgere, der har hårdt brug for vores hjælp.

Det er selvfølgelig et resultat, jeg er meget glad for, og som på den korte bane betyder, at vi undgår besparelser, som ville have gjort ondt – såsom at skære i åbningstiden på Værestedet og i stofindtagelsesrummet og i bemandingen blandt de sociale viceværter.

I det hele taget afspejler forliget et stærkt fokus på de sociale udfordringer som også omfatter en styrkelse af indsatsen for tandsundhed, specialundervisning i skolerne og jobindsatser målrettet forældre i de fattigste børnefamilier, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Jeg vil gerne kvittere for, at forligspartierne har været villige til at tage et stort skridt i den retning. Men det er også vigtigt at påpege, at vi på socialområdet fortsat har behov for at udvikle bedre og mere forebyggende indsatser og for at holde stram snor i økonomien i de kommende år. Ellers vil efterspørgslen efter de specialiserede indsatser igen komme til at stige os over hovedet.

Forliget foreskriver, at jeg som rådmand i det nye år skal indstille til byrådet mit og forvaltningens bud på, hvordan vi sikrer den økonomiske balance fremadrettet. Det er min ambition at samle alle gode kræfter omkring den opgave, så vi i fællesskab kan finde frem til de bedste løsninger.