Medom: Forlig sætter skub i godt indeklima

“En skole og et dagtilbud er rammen om både børn, unge og voksnes hverdag, og derfor betyder det selvfølgelig noget, om rammerne er i orden. Vi skal skabe og fastholde et godt børnemiljø, så ungerne trives, lærer noget og udvikler sig - og så skal de voksne have et ordentligt arbejdsmiljø,” siger Thomas Medom.

Forliget tildeler de aarhusianske skoler og dagtilbud 15 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til børne- og arbejdsmiljøtiltag. I forhold til indeklima går børne- og ungeforvaltningen i gang med forbedringerne ud fra strategierne for indeklima for henholdsvis skoler og dagtilbud, så indeklimaet bliver løftet først, hvor udfordringerne er størst.

Bevillingen kommer samtidig med, at Børn og Unge den 8. november sammen med Det Økologiske Råd arrangerer en indeklimakonference på skole- og dagtilbudsområdet.

”Udover løftet af indeklimaet er der afsat 22 mio. kr. til udbygning af faglokaler, hvilket er vigtigt, fordi faglokaler ikke automatisk bliver regnet med, når der bliver sat penge af til skoleudbygning,” siger Thomas Medom.

Midlerne til faglokaler er afsat i årene 2022-23.