Medom: Forlig styrker og gentænker specialundervisningen

Konkret bliver “specialpædagogiske undervisningstilbud”, som området også kaldes, tilført 21 mio. kr. årligt. Det sker efter flere års konstant vækst i antallet af børn i specialundervisningen, siger rådmand Thomas Medom.

“Presset på skolernes økonomi går i sidste ende ud over trivslen og læringen hos både børn med og uden specialpædagogiske behov. Sådan skal det ikke være. Derfor er jeg tilfreds med, at forligspartierne er enige om at tilføre 21 mio. kr. til området. Men vi er ikke i mål med det,” understreger Thomas Medom:

“Der er brug for, at folkeskolerne udvikler nye former for specialundervisning, som en mellemform mellem almen- og specialundervisning. Den opgave har vi fået sammen. Forliget siger nemlig tydeligt, at vi – medarbejdere, forældre og organisationer - i fællesskab skal styrke den særlige støtte og opmærksomhed, som sårbare børn og unge har brug for og gør indsatsen for dem endnu bedre,” siger Thomas Medom, som samtidig hæfter sig ved, at forligspartierne samtidig
løfter socialområdet markant.

Løftet skal blandt andet skabe en forskel for sårbare børn og unges egen livsmestring, så de kan blive en del af fællesskabet i skolerne og senere på uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet.