Venstre: Et krisebudget i sundhedens tegn og med en livline til de ældre med handicap

Politisk leder Christian Budde: 

“Jeg er glad for de vigtige fingeraftryk, som jeg synes Venstre sætter meget tydeligt på dette års budgetforlig. Det bliver et krisebudget i sundhedens tegn, hvor vi samtidig lykkes med at finde en livline til de ældre med handicap på 40 mio. kroner. De ældre med handicap var fuldstændig udeladt i borgmesterens budgetudspil. 

Derudover er jeg stolt over, at vi i Aarhus Kommune kommer til at sætte Aarhus på danmarkskortet med en ambitiøs sundhedsfond på 105 mio. kr. Det er et nybrud, hvor vi rækker ud til erhvervslivet og øvrige interessenter med en ambition om at blive førende indenfor fremtidens sundheds- og velfærdsløsninger. 

Derudover er jeg glad for at Venstre fik gennemført en reduktion på de udmeldte sparekrav på velfærdsområderne med 90 mio. kroner, som i stedet bliver fundet på administration. 

Endelig fik Venstre afsat 15 mio kr. til initiativer mod mistrivsel blandt unge, samt taget et stort og ambitiøst skridt i forhold til etableringen af et fremtidigt hus for velfærdsteknologi i Skejby med startfinansiering på 10 mio. kroner. 

Så alt i alt er jeg meget tilfreds med Venstres indsats for både at passe på vores velfærdsområder i et sparebudget, samtidig med at vi er gået forrest på den vigtige udviklingsdagsorden, som skal trække Aarhus godt igennem de kriser og vilde problemer som vi står midt i.

En ambitiøs sundhedsfond ser dagens lys

Etableringen af en sundhedsfond på 105 mio. kroner skal være med til ambitiøst og nytænkende at investere i nye sundhedsløsninger målrettet de ældste aarhusianere. Fonden får bla. fokus på tidlig opsporing af demens, forebyggelse af faldulykker, forebyggelse og kronikergruppen. Sundhedsfonden skal bidrage med nye metoder og samarbejder med erhvervsliv og fonde. Fonden vil sætte Aarhus på danmarkskortet som førende for udviklingen af fremtidens sundheds- og velfærdsløsninger. 

Effektivisering på administration

Det var vigtigt for Venstre, at passe på kernevelfærden, til gavn for aarhusianerne. Konkret fik Venstre sænket velfærdsbesparelserne fra 1,6 % til 1,4 % ved at finde besparelser på administration for 90 mio. kroner. 

Livline til ældre med handicap

Udgangspunktet var nul kroner til de ældste aarhusianere med et handicap. På trods af at Sundhed og Omsorg i 2022 får et forventet underskud på omkring 50 mio. kroner på denne målgruppe. Derfor var det afgørende at Venstre fik forhandlet 40 mio. kroner hjem til de ældre borgere med handicap. 

Fokus på mental sundhed og mistrivsel

Alt for mange aarhusianere kæmper med den mentale sundhed, især de unge hvor op imod hver fjerde mistrives. Den stigende mistrivsel blandt unge har længe været et opmærkssomhedspunkt for Venstre. Konkret afsættes der 15 mio. kroner til initiativer, der skal bekæmpe mistrivsel blandt unge i alderen 15-25 år. Det er en tiltrængt indsprøjtning, der viser, at vi i Aarhus tager problemet alvorligt. 

Styrkelse af velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er en forudsætning for, at vi lykkes med høj kvalitet på ældre- og handicapområdet i fremtiden, ikke mindst set i lyset af den vanskelig rekrutteringssituation på sundheds- og ældreområdet. Derfor var det vigtigt at få taget et stort første skridt på etableringen af et Velfærdsteknologisk hus i Skejby med analyse og startkapital på 10 mio. kroner. Etablering og omdrejningspunkt for Velfærdsteknologisk hus bliver et tæt samspil med erhvervslivet og stærke virksomheder indenfor sundhedsinnovation.

Styrket bevægelsesdagsorden

Venstre gik til forhandlingerne med et klart fokus på, at bevægelse skulle vægte endnu tungere hos aarhusianerne. Det lykkes ved at skubbe på en bevægelsesindsats på børneområdet med “flere aktive børn”, samt en vigtig håndsrækning til nye idrætsfaciliteter i midtbyen med 5 mio. kroner til etableringen af DGI Sundhedstårnet.

Ved yderligere information kontakt da:

Politisk leder, Christian Budde, 61 65 09 43 

Byrådsmedlem, Gert Bjerregaard: 40 84 96 50