Pressemeddelelse fra Enhedslisten

Enhedslisten gik ind til borgmesterens forhandlinger med et håb om at kunne sætte et rødt og grønt præg på de næste fire års budget. Efter tre-en-halv time stillede borgmesteren et urimeligt krav til partierne om, at de skulle acceptere en økonomisk ramme med store nedskæringer. Da vi ikke kunne acceptere det, bad han os om at forlade forhandlingerne.


Borgmesteren havde på forhånd udarbejdet forhandlingsrammen, uden at inddrage hverken borgere eller byrådsmedlemmer. Den indeholder nedskæringer på over 200 mio. kroner, som rammer både velfærden og klimaet, samt et komplet forbud mod at drøfte skattestigninger. Dertil kommer, at der ikke gives kompensation for den meget høje inflation, svarende til 100 mio. kroner. At partierne underskrev denne ramme var et absolut krav fra borgmesteren for at man kunne deltage i resten af forhandlingerne.

Vi forsøgte at ændre på rammen, men borgmesteren var afvisende over for langt de fleste af partiernes forslag. Ikke en eneste af vores ændringer blev taget med. Vi kunne ikke underskrive, da konsekvenserne for borgerne, klimaet og miljøet er uacceptable. Vi blev smidt ud, på trods af vores ønske om at bidrage konstruktivt til de efterfølgende forhandlinger.

Vi håbede på at kunne vedtage en alternativ ramme med de andre partier - der kunne nemlig dannes et politisk flertal uden om Socialdemokratiet. Vi blev dog hurtigt skuffede, da de andre partier valgte at droppe deres krav, frem for i fællesskab at kræve at de kunne blive drøftet. Efter meget kort tid var vi de eneste, der ville fastholde muligheden for at drøfte en skattestigning for at redde velfærden. I stedet kan vi nu se frem til voldsomme nedskæringer de næste fire år.

Forud for forhandlingerne havde vi stillet en række forslag til gavn for klimaet og almindelige mennesker. Disse er udarbejdet i tæt samarbejde med foreninger og borgere. Enhedslisten har altid bestræbt sig på at repræsentere dem, der har det sværest. Så når borgmesteren smider os ud, frarøver han de borgere -herunder de mest udsatte- muligheden for at blive hørt. De bliver smidt på porten sammen med os. Derfor opfordrer vi de tilbageværende partier til at inddrage vores forslag i forhandlingerne.

Vi ser det som et kæmpe demokratisk problem at borgmesteren, bag lukkede døre og uden mulighed for offentlig debat, i så høj grad dikterer forhandlingernes rammer. Konsekvensen er, at Enhedslisten er sat udenfor indflydelse og indsigt i budgetlægningen 

Enhedslistens 39 forslag kan ses her:

Budgetrammen kan ses her:
https://www.aarhus.dk/media/99419/ramme-for-forhandlingerne-om-budget-2024.pdf

Enhedslisten i Aarhus Byråd, d. 18.9.23
Udsendt af Jeppe Ulrich Lomholt, sekretær for Enhedslisten i Aarhus Byråd